Gakuen Babysitters

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , School Life , Shoujo , Slice of Life .

Chương mới nhất: 42 - Đang tiến hànhSau khi cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn máy bay, Ryuuichi và em trai cậu, Kotarou được chủ tịch một học viện ưu tú, người mà trước đây cả 2 chưa từng gặp, nhận nuôi dưỡng. Sau đó, Ryuuichi phải trở thành người giữ trẻ mới cho học viện… Một bộ truyện dễ thương với những chú nhóc mũm mĩm.


Gakuen Babysitters manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Gakuen Babysitters 42 Cinderella 9.10.2017 Gakuen Babysitters 41 Cinderella 25.07.2017 Gakuen Babysitters 40 Cinderella 24.04.2017 Gakuen Babysitters 39 Cinderella 27.03.2017 Gakuen Babysitters 38 Cinderella 27.01.2017 Gakuen Babysitters 37 Cinderella 2.01.2017 Gakuen Babysitters 36 Cinderella 31.01.2016 Gakuen Babysitters 35 Cinderella 21.01.2016 Gakuen Babysitters 34 Cinderella 11.01.2016 Gakuen Babysitters 33 Cinderella 30.12.2015 Gakuen Babysitters 32 Cinderella 24.11.2015 Gakuen Babysitters 31 Cinderella 31.10.2015 Gakuen Babysitters 30 Cinderella 3.10.2015 Gakuen Babysitters 29 Cinderella 1.10.2015 Gakuen Babysitters 28 Cinderella 1.10.2015 Gakuen Babysitters 27.5 Cinderella 1.10.2015 Gakuen Babysitters 27 Cinderella 11.07.2014 Gakuen Babysitters 26 Cinderella 8.05.2014 Gakuen Babysitters 25 Cinderella 17.04.2014 Gakuen Babysitters 24 Cinderella 1.10.2015 Gakuen Babysitters 23 Cinderella 12.02.2014 Gakuen Babysitters 22 Cinderella 12.02.2014 Gakuen Babysitters 21.5 Cinderella 12.02.2014 Gakuen Babysitters 21 Cinderella 12.02.2014 Gakuen Babysitters 20 Cinderella 12.02.2014 Gakuen Babysitters 19 Cinderella 12.02.2014 Gakuen Babysitters 18 Cinderella 12.02.2014 Gakuen Babysitters 17 Cinderella 12.02.2014 Gakuen Babysitters 16 Cinderella 13.02.2013 Gakuen Babysitters 15 Cinderella 13.02.2013 Gakuen Babysitters 14 Cinderella 13.02.2013 Gakuen Babysitters 13 Cinderella 13.02.2013 Gakuen Babysitters 12 Cinderella 13.02.2013 Gakuen Babysitters 11 Cinderella 13.02.2013 Gakuen Babysitters 10 Cinderella 13.02.2013 Gakuen Babysitters 9 Cinderella 13.02.2013 Gakuen Babysitters 8 Cinderella 13.02.2013 Gakuen Babysitters 7 Cinderella 13.02.2013 Gakuen Babysitters 6 Cinderella 13.02.2013 Gakuen Babysitters 5 Cinderella 13.02.2013 Gakuen Babysitters 4 Cinderella 13.02.2013 Gakuen Babysitters 3 Cinderella 13.02.2013 Gakuen Babysitters 2 Cinderella 13.02.2013 Gakuen Babysitters 1 Cinderella 13.02.2013