Gamaran

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Historical , Martial Arts , Shounen .

Chương mới nhất: 186 - Đang tiến hànhGamaran 1 chàng trai mang trong mình dòng máu kiếm sĩ. Với ước mơ trở thành một kiếm sĩ đệ nhất như cha của mình.Trên con đường chinh phục danh hiệu đó, cậu đã gặp ko ít khó khăn, những trận chiến sinh tử, lằn ranh giữa sống và chết.


Gamaran manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Gamaran 186 IzManga 24.05.2014 Gamaran 185 IzManga 24.05.2014 Gamaran 184 IzManga 24.05.2014 Gamaran 183 IzManga 24.05.2014 Gamaran 182 IzManga 24.05.2014 Gamaran 181 IzManga 24.05.2014 Gamaran 180 IzManga 24.05.2014 Gamaran 179 IzManga 24.05.2014 Gamaran 178 IzManga 24.05.2014 Gamaran 177 IzManga 24.05.2014 Gamaran 176 IzManga 24.05.2014 Gamaran 175 IzManga 24.05.2014 Gamaran 174 IzManga 24.05.2014 Gamaran 173 IzManga 24.05.2014 Gamaran 172 IzManga 24.05.2014 Gamaran 171 IzManga 24.05.2014 Gamaran 170 IzManga 24.05.2014 Gamaran 169 IzManga 24.05.2014 Gamaran 168 IzManga 24.05.2014 Gamaran 167 IzManga 24.05.2014 Gamaran 166 IzManga 24.05.2014 Gamaran 165 IzManga 24.05.2014 Gamaran 164 IzManga 23.05.2014 Gamaran 163 IzManga 23.05.2014 Gamaran 162 IzManga 23.05.2014 Gamaran 161 IzManga 23.05.2014 Gamaran 160 IzManga 23.05.2014 Gamaran 159 IzManga 23.05.2014 Gamaran 158 IzManga 23.05.2014 Gamaran 157 IzManga 23.05.2014 Gamaran 156 IzManga 23.05.2014 Gamaran 155 IzManga 22.05.2014 Gamaran 154 IzManga 22.05.2014 Gamaran 153 IzManga 22.05.2014 Gamaran 152 IzManga 22.05.2014 Gamaran 151 IzManga 22.05.2014 Gamaran 150 IzManga 22.05.2014 Gamaran 149 IzManga 22.05.2014 Gamaran 148 IzManga 22.05.2014 Gamaran 147 IzManga 22.05.2014 Gamaran 146 IzManga 22.05.2014 Gamaran 145 IzManga 22.05.2014 Gamaran 144 IzManga 22.05.2014 Gamaran 143 IzManga 22.05.2014 Gamaran 142 IzManga 22.05.2014 Gamaran 141 IzManga 22.05.2014 Gamaran 140 truyenhay24h.com 13.02.2013 Gamaran 139 truyenhay24h.com 13.02.2013 Gamaran 138 truyenhay24h.com 13.02.2013 Gamaran 137 truyenhay24h.com 13.02.2013 Gamaran 136 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 135 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 134 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 133 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 132 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 131 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 130 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 129 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 128 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 127 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 126 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 125 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 124 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 123 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 122 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 121 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 120 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 119 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 118 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 117 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 116 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 115 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 114 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 113 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 112 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 111 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 110 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 109 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 108 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 107 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 106 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 105 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 104 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 103 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 102 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 101 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 100 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 99 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 98 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 97 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 96 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 95 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 94 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 93 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 92 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 91 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 90 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 89 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 88 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 87 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 86 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 85 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 84 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 83 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 82 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 81 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 80 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 79 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 78 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 77 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 76 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 75 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 74 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 73 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 72 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 71 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 70 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 69 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 68 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 67 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 66 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 65 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 64 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 63 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 62 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 61 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 60 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 59 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 58 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 57 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 56 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 55 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 54 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 53 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 52 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 51 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 50 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 49 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 48 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 47.2 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 47.1 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 46 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 45 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 44 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 43 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 42 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 41 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 40 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 39 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 38 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 37 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 36 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 35 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 34 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 33 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 32 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 31 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 30 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 29 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 28 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 27 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 26 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 25 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 24 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 23 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 22 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 21 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 20 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 19 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 18 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 17 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 16 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 15 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 14 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 13 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 12 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 11 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 10 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 9 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 8 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 7 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 6 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 5 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 4 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 3 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 2 hamtruyen.com 13.02.2013 Gamaran 1 hamtruyen.com 13.02.2013
  1. sao truyện dừng rồi ad . hk có ng trans tiếp hả