Gangsta

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Drama , Martial Arts .

Chương mới nhất: 20 - Đang tiến hànhTruyện tranh Gansgta không nói rõ bối cảnh cũng như thời điểm mà nó diễn ra. Truyện nói về một nhóm băng đảnh có tên Benriya luôn sẵn sàng làm mọi điều gì mà người thuê chịu trả tiền cho họ.. Điểm thú vị là ở chỗ các thành viên , và cuộc chiến giữa giữa họ với năng lực siêu phàm bắt đầu diễn ra. Bạn muốn được thoát khỏi một người nào đó? Nhấc điện thoại lên và gọi cho Nicolas và các băng đảng Warrick được gọi chung là băng nhóm “Benriya”!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Gangsta 20 17.08.2016 Gangsta 19 17.08.2016 Gangsta 18 31.07.2016 Gangsta 17 31.07.2016 Gangsta 16 5.04.2016 Gangsta 15 5.04.2016 Gangsta 14 5.04.2016 Gangsta 13 5.04.2016 Gangsta 12 5.04.2016 Gangsta 11 5.04.2016 Gangsta 10 5.04.2016 Gangsta 9 5.04.2016 Gangsta 8 5.04.2016 Gangsta 7 5.04.2016 Gangsta 6 5.04.2016 Gangsta 5 5.04.2016 Gangsta 4 5.04.2016 Gangsta 3 5.04.2016 Gangsta 2 5.04.2016 Gangsta 1 5.04.2016