Ganota No Onna

Tên khác: Gundam Otaku Girl; Gunota Girl; Gunota no Onna

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Mecha , Romance , Shounen .

Chương mới nhất: 27 - Hoàn thànhCâu chuyện cuộc sống của một cô nàng Gundam otaku^^
Nguồn: MechaFCTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015 Ganota No Onna 3.05.2015