Gantz

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Horror , Mystery , Supernatural .

Chương mới nhất: 383 - Đang tiến hànhGantz mở đầu bằng cảnh nhân vật chính, Kurono Kei, đang đọc một cuốn tạp chí (gì thì thì tự hiểu) thì một gã sau rượu bị ngã xuống đường ray tàu điện ngầm. Ko ai dám nhảy xuống cứu ông ta, trừ Katou, một người bạn thân của Kurono thời tiểu học. Sau khi đưa được người đàn ông lên (với sự giúp đỡ miễn cưỡng của Kurono), hai người bị tàu điện ngầm đâm phải. Họ đã chết, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện trong một căn phòng kỳ lạ, đầy những người đã chết như họ. Và một quả cầu màu đen tên là Gantz. Gantz đưa cho họ vũ khí và bắt họ đi tiêu diệt một tên Alien (người ngoài hành tinh), nói rằng đó là cơ hội sống duy nhất của họ. Câu chuyện bắt đầu…

(Chỉ dành cho các bạn 18+. Các bạn dưới 18 tuổi không nên cố gắng đọc dưới mọi hình thức).Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Gantz 383 Amethyst Group 18.10.2013 Gantz 382 Amethyst Group 18.10.2013 Gantz 381 Amethyst Group 18.10.2013 Gantz 380 Amethyst Group 18.10.2013 Gantz 379 Amethyst Group 18.10.2013 Gantz 378 Amethyst Group 18.10.2013 Gantz 377 Amethyst Group 18.10.2013 Gantz 376 Amethyst Group 18.10.2013 Gantz 375 Amethyst Group 18.10.2013 Gantz 374 Amethyst Group 18.10.2013 Gantz 373 thegioitruyentranh.vn 18.02.2013 Gantz 372 thegioitruyentranh.vn 18.02.2013 Gantz 371 thegioitruyentranh.vn 18.02.2013 Gantz 370 BKG 18.02.2013 Gantz 369 BKG 18.02.2013 Gantz 368 BKG 18.02.2013 Gantz 367 BKG 18.02.2013 Gantz 366 BKG 18.02.2013 Gantz 365 BKG 18.02.2013 Gantz 364 BKG 18.02.2013 Gantz 363 BKG 17.02.2013 Gantz 362 BKG 17.02.2013 Gantz 361 BKG 17.02.2013 Gantz 360 BKG 17.02.2013 Gantz 359 BKG 17.02.2013 Gantz 358 BKG 17.02.2013 Gantz 357 BKG 17.02.2013 Gantz 356 BKG 17.02.2013 Gantz 355 BKG 17.02.2013 Gantz 354 BKG 17.02.2013 Gantz 353 BKG 17.02.2013 Gantz 352 BKG 17.02.2013 Gantz 351 BKG 17.02.2013 Gantz 350 BKG 17.02.2013 Gantz 349 BKG 17.02.2013 Gantz 348 BKG 17.02.2013 Gantz 347 BKG 17.02.2013 Gantz 346 BKG 17.02.2013 Gantz 345 BKG 17.02.2013 Gantz 344 BKG 17.02.2013 Gantz 343 BKG 17.02.2013 Gantz 342 BKG 17.02.2013 Gantz 341 BKG 17.02.2013 Gantz 340 BKG 17.02.2013 Gantz 339 BKG 17.02.2013 Gantz 338 BKG 17.02.2013 Gantz 337 BKG 17.02.2013 Gantz 336 BKG 17.02.2013 Gantz 335 BKG 17.02.2013 Gantz 334 BKG 17.02.2013 Gantz 333 BKG 17.02.2013 Gantz 332 BKG 17.02.2013 Gantz 331 BKG 17.02.2013 Gantz 330 BKG 17.02.2013 Gantz 329 Eternal Sphere 17.02.2013 Gantz 328 BKG 17.02.2013 Gantz 327 BKG 17.02.2013 Gantz 326 comicvn.net 17.02.2013 Gantz 325 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 17.02.2013 Gantz 323 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 322 comicvn.net 17.02.2013 Gantz 321 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 320 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 319 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 318 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 317 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 316 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 315 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 314 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 313 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 312 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 311 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 310 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 309 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 308 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 307 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 306 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 305 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 304 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 303 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 302 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 301 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 300 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 299 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 298 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 297 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 296 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 17.02.2013 Gantz 294 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 293 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 292 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 291 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 290 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 289 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 288 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 287 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 286 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 285 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 284 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 283 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 282 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 281 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 280 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 279 truyentranhtuan.com 17.02.2013 Gantz 278 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 277 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 276 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 275 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 274 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 273 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 272 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 271 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 270 truyentranhtuan.com 17.02.2013 Gantz 269 truyentranhtuan.com 17.02.2013 Gantz 268 truyentranhtuan.com 17.02.2013 Gantz 267 truyentranhtuan.com 17.02.2013 Gantz 266 truyentranhtuan.com 17.02.2013 Gantz 265 truyentranhtuan.com 17.02.2013 Gantz 264 truyentranhtuan.com 17.02.2013 Gantz 263 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 262 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 261 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 260 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 259 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 258 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 257 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 256 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 255 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 254 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 253 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 252 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 251 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 250 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 249 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 248 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 247 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 246 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 245 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 244 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 243 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 242 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 241 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 240 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 239 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 238 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 237 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 236 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 235 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 234 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 233 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 232 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 231 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 230 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 229 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 228 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 227 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 226 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 225 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 224 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 223 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 222 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 221 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 220 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 219 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 218 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 217 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 216 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 215 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 214 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 213 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 212 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 211 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 210 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 209 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 208 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 207 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 206 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 205 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 204 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 203 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 202 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 201 Quykiemsau 17.02.2013 Gantz 200 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 199 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 198 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 197 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 196 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 195 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 194 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 193 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 192 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 191 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 190 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 189 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 188 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 187 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 186 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 185 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 184 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 183 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 182 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 181 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 180 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 179 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 178 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 177 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 176 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 175 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 174 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 173 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 172 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 171 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 170 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 169 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 168 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 167 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 166 puckvn 14.02.2013 Gantz 165 puckvn 14.02.2013 Gantz 164 puckvn 14.02.2013 Gantz 163 puckvn 14.02.2013 Gantz 162 puckvn 14.02.2013 Gantz 161 puckvn 14.02.2013 Gantz 160 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 159 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 158 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 157 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 156 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 155 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 154 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 153 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 152 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 151 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 150 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 149 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 148 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 147 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 146 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 145 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 144 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 143 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 142 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 141 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 140 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 139 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 138 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 137 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 136 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 135 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 134 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 133 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 132 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 131 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 130 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 129 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 128 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 127 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 126 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 125 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 124 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 123 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 122 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 121 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 120 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 119 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 118 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 117 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 116 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 115 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 114 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 113 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 112 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 111 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 110 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 109 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 108 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 107 Quykiemsau 14.02.2013 Gantz 106 puckvn 14.02.2013 Gantz 105 puckvn 14.02.2013 Gantz 104 puckvn 14.02.2013 Gantz 103 puckvn 14.02.2013 Gantz 102 puckvn 14.02.2013 Gantz 101 puckvn 14.02.2013 Gantz 100 puckvn 14.02.2013 Gantz 99 puckvn 14.02.2013 Gantz 98 puckvn 14.02.2013 Gantz 97 puckvn 14.02.2013 Gantz 96 puckvn 14.02.2013 Gantz 95 puckvn 14.02.2013 Gantz 94 puckvn 14.02.2013 Gantz 93 puckvn 14.02.2013 Gantz 92 puckvn 14.02.2013 Gantz 91 puckvn 14.02.2013 Gantz 90 puckvn 14.02.2013 Gantz 89 puckvn 14.02.2013 Gantz 88 puckvn 14.02.2013 Gantz 87 puckvn 14.02.2013 Gantz 86 puckvn 14.02.2013 Gantz 85 puckvn 14.02.2013 Gantz 84 puckvn 14.02.2013 Gantz 83 puckvn 14.02.2013 Gantz 82 puckvn 14.02.2013 Gantz 81 puckvn 14.02.2013 Gantz 80 puckvn 14.02.2013 Gantz 79 puckvn 14.02.2013 Gantz 78 puckvn 14.02.2013 Gantz 77 puckvn 14.02.2013 Gantz 76 puckvn 14.02.2013 Gantz 75 puckvn 14.02.2013 Gantz 74 puckvn 14.02.2013 Gantz 73 puckvn 14.02.2013 Gantz 72 puckvn 14.02.2013 Gantz 71 puckvn 14.02.2013 Gantz 70 puckvn 14.02.2013 Gantz 69 puckvn 14.02.2013 Gantz 68 puckvn 14.02.2013 Gantz 67 puckvn 14.02.2013 Gantz 66 puckvn 14.02.2013 Gantz 65 puckvn 14.02.2013 Gantz 64 puckvn 14.02.2013 Gantz 63 puckvn 14.02.2013 Gantz 62 puckvn 14.02.2013 Gantz 61 puckvn 14.02.2013 Gantz 60 puckvn 14.02.2013 Gantz 59 puckvn 14.02.2013 Gantz 58 puckvn 14.02.2013 Gantz 57 puckvn 14.02.2013 Gantz 56 puckvn 14.02.2013 Gantz 55 puckvn 14.02.2013 Gantz 54 puckvn 14.02.2013 Gantz 53 puckvn 14.02.2013 Gantz 52 puckvn 14.02.2013 Gantz 51 puckvn 14.02.2013 Gantz 50 puckvn 14.02.2013 Gantz 49 puckvn 14.02.2013 Gantz 48 puckvn 14.02.2013 Gantz 47 puckvn 14.02.2013 Gantz 46 puckvn 14.02.2013 Gantz 45 puckvn 14.02.2013 Gantz 44 puckvn 14.02.2013 Gantz 43 puckvn 14.02.2013 Gantz 42 puckvn 14.02.2013 Gantz 41 puckvn 14.02.2013 Gantz 40 puckvn 14.02.2013 Gantz 39 puckvn 14.02.2013 Gantz 38 puckvn 14.02.2013 Gantz 37 puckvn 14.02.2013 Gantz 36 puckvn 14.02.2013 Gantz 35 puckvn 14.02.2013 Gantz 34 puckvn 14.02.2013 Gantz 33 puckvn 14.02.2013 Gantz 32 puckvn 14.02.2013 Gantz 31 puckvn 14.02.2013 Gantz 30 puckvn 14.02.2013 Gantz 29 puckvn 14.02.2013 Gantz 28 puckvn 14.02.2013 Gantz 27 puckvn 14.02.2013 Gantz 26 puckvn 14.02.2013 Gantz 25 puckvn 14.02.2013 Gantz 24 puckvn 14.02.2013 Gantz 23 puckvn 14.02.2013 Gantz 22 puckvn 14.02.2013 Gantz 21 puckvn 14.02.2013 Gantz 20 puckvn 14.02.2013 Gantz 19 puckvn 14.02.2013 Gantz 18 puckvn 14.02.2013 Gantz 17 puckvn 14.02.2013 Gantz 16 puckvn 14.02.2013 Gantz 15 puckvn 14.02.2013 Gantz 14 puckvn 14.02.2013 Gantz 13 puckvn 14.02.2013 Gantz 12 puckvn 14.02.2013 Gantz 11 puckvn 14.02.2013 Gantz 10 puckvn 14.02.2013 Gantz 9 puckvn 14.02.2013 Gantz 8 puckvn 14.02.2013 Gantz 7 puckvn 14.02.2013 Gantz 6 puckvn 14.02.2013 Gantz 5 puckvn 14.02.2013 Gantz 4 puckvn 14.02.2013 Gantz 3 puckvn 14.02.2013 Gantz 2 puckvn 14.02.2013 Gantz 1 puckvn 14.02.2013
    Tung Hoang