Gekkan Shojo Nozaki-kun

Tên khác: 月刊少女野崎くん

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , Shoujo , Slice of Life .

Chương mới nhất: 81 - Đang tiến hànhTóm tắt: Sakura Chiyo tỏ tình với người cô thích, Nozaki-kun, nhưng anh chàng lại nghĩ là cô là fan của ảnh (???) Hơn nữa, lại còn mời cô về nhà?
Nhóm dịch: Best Friends ForeverTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Gekkan Shojo Nozaki-kun 81 3.04.2017 Gekkan Shojo Nozaki-kun 80 18.02.2017 Gekkan Shojo Nozaki-kun 79 18.02.2017 Gekkan Shojo Nozaki-kun 78 18.02.2017 Gekkan Shojo Nozaki-kun 77 30.05.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 76 30.05.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 75 9.04.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 74 9.04.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 73 9.04.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 71.5 Best Friends Forever 14.03.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 71 9.03.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 70 9.03.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 69 9.03.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 68 9.03.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 67 9.03.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 66 9.03.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 65 9.03.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 64 9.03.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 63 9.03.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 62 9.03.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 61 9.03.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 60 9.03.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 59 9.03.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 58 9.03.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 57 9.03.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 56 9.03.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 54 9.03.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 53 9.03.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 52 9.03.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 51 9.03.2016 Gekkan Shojo Nozaki-kun 47 20.11.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 46 20.11.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 45 20.11.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 44 20.11.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 43 20.11.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 42 18.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 41 18.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 40 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 39 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 38 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 36 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 35 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 34 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 33 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 31 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 30 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 29 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 28 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 27 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 26 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 25 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 24 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 23 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 22 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 21 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 20.5 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 20 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 19 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 18 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 17 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 16 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 15 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 13 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 12 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 11 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 10 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 9 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 8 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 7 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 6 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 5 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 4 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 3 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 2 4.05.2015 Gekkan Shojo Nozaki-kun 1 4.05.2015