Gen Thợ Săn

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Horror , Manhua , Mystery .

Chương mới nhất: 42 - Đang tiến hànhLoài người bị đột biết gen, trở thành những con quái vật… Nhân loại diệt vong hay anh hùng sẽ xuất hiện?
Nguồn : truyentranh8.comTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Gen Thợ Săn 41 23.06.2016 Gen Thợ Săn 40 23.06.2016 Gen Thợ Săn 39 11.06.2016 Gen Thợ Săn 38 11.06.2016 Gen Thợ Săn 37 9.06.2016 Gen Thợ Săn 36 9.06.2016 Gen Thợ Săn 35 9.06.2016 Gen Thợ Săn 34 9.06.2016 Gen Thợ Săn 33 3.06.2016 Gen Thợ Săn 32 3.06.2016 Gen Thợ Săn 31 3.06.2016 Gen Thợ Săn 30 3.06.2016 Gen Thợ Săn 29 3.06.2016 Gen Thợ Săn 28 3.06.2016 Gen Thợ Săn 27 3.06.2016 Gen Thợ Săn 26 3.06.2016 Gen Thợ Săn 25 3.06.2016 Gen Thợ Săn 24 3.06.2016 Gen Thợ Săn 23 3.06.2016 Gen Thợ Săn 22 3.06.2016 Gen Thợ Săn 21 3.06.2016 Gen Thợ Săn 20 3.06.2016 Gen Thợ Săn 19 3.06.2016 Gen Thợ Săn 18 2.06.2016 Gen Thợ Săn 17 2.06.2016 Gen Thợ Săn 16 2.06.2016 Gen Thợ Săn 15 2.06.2016 Gen Thợ Săn 14 31.05.2016 Gen Thợ Săn 13 31.05.2016 Gen Thợ Săn 12 31.05.2016 Gen Thợ Săn 11 31.05.2016 Gen Thợ Săn 10 31.05.2016 Gen Thợ Săn 9 31.05.2016 Gen Thợ Săn 8 31.05.2016 Gen Thợ Săn 7 31.05.2016 Gen Thợ Săn 6 31.05.2016 Gen Thợ Săn 5 31.05.2016 Gen Thợ Săn 4 31.05.2016 Gen Thợ Săn 3.5 31.05.2016 Gen Thợ Săn 3 31.05.2016 Gen Thợ Săn 2 31.05.2016 Gen Thợ Săn 1 31.05.2016