Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Romance , Shounen .

Chương mới nhất: 29 - Đang tiến hànhCâu chuyện kể về chàng trai được quốc vương triệu hồi xuyên không qua thế giới khác , nó giỏi quá nên quốc vương nhường cmn ngôi luôn, rồi từ từ được gã công chúa luôn, đù móe đời!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 29 21.11.2020 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 28 28.10.2020 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 27 24.08.2020 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 26 24.08.2020 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 25 4.04.2020 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 24 1.03.2020 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 23 1.03.2020 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 22 1.03.2020 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 21 11.08.2019 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 20 3.08.2019 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 19 1.07.2019 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 18 1.07.2019 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 17 1.07.2019 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 16 1.07.2019 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 15 1.07.2019 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 14 1.07.2019 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 13 1.07.2019 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 12 1.07.2019 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 11 1.07.2019 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 10 1.07.2019 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 9 1.07.2019 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 8 1.07.2019 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 7 1.07.2019 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 6 1.07.2019 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 5 1.07.2019 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 4 1.07.2019 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 3 1.07.2019 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 2 1.07.2019 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 1 1.07.2019