Genjuu No Seiza

Tên khác: Constellation of the Imaginary Beast; Genju no Seiza; Imaginary Beast;

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Fantasy , Horror , Mystery , Psychological , Shoujo , Supernatural .

Chương mới nhất: 19.3 - Đang tiến hànhKamishina Fuuto muốn nghĩ rằng anh ấy là một cậu bé bình thường, nhưng anh là hóa thân Đấng Tối Cao của Darashaal, một quốc gia nhỏ bé châu Á vừa tổ chức lễ đăng quang…
Nguồn: [Lăng Kính]vnsharing.netTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Genjuu No Seiza 4.05.2015 Genjuu No Seiza 4.05.2015 Genjuu No Seiza 4.05.2015 Genjuu No Seiza 4.05.2015 Genjuu No Seiza 4.05.2015 Genjuu No Seiza 4.05.2015 Genjuu No Seiza 4.05.2015 Genjuu No Seiza 4.05.2015 Genjuu No Seiza 4.05.2015 Genjuu No Seiza 4.05.2015 Genjuu No Seiza 4.05.2015 Genjuu No Seiza 4.05.2015 Genjuu No Seiza 4.05.2015 Genjuu No Seiza 4.05.2015 Genjuu No Seiza 4.05.2015 Genjuu No Seiza 4.05.2015 Genjuu No Seiza 4.05.2015 Genjuu No Seiza 4.05.2015 Genjuu No Seiza 4.05.2015 Genjuu No Seiza 4.05.2015 Genjuu No Seiza 4.05.2015