Get Backers

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 344 - Hoàn thànhGetBackers bắt đầu với Mido Ban và Amano Ginji khẳng định 100% thành công trong việc mang về những đồ vật bị mất cho chính chủ sở hữu nó. Lời khẳng định của họ được chứng minh qua các nhiệm vụ trong năm tập đầu của series, khi một cô nữ sinh trung học thuê họ lấy lại vật thủ công quan trọng của cô là một con mèo nhồi bông; một người đàn ông lang thang cầu xin họ đưa cô con gái ông ta về, cô gái đó rơi vào tay một bọn yakuza; và một thương nhân yếu ớt thuê họ mang về chiếc hộp sức mạnh đã bị đánh cắp. Những nhiệm vụ nghe có vẻ rất tầm thường, và đó chỉ là khởi đầu, với Ban và Ginji đó chưa phải là tất cả: Khi đã lên đến cao trào đỉnh điểm, họ sẽ bộc lộ một loại sức mạnh dị thường. Ginji có thể tạo ra và điều khiển điện năng, trong khi Ban có sức mạnh siêu nhiên(anh ta đánh được “một lực 200 kg”, như anh ta và Ginji thường thể hiện trong các trận đánh) và một kĩ thuật thôi miên mà anh ta gọi là “Jagan”(mắt quỷ).


Get Backers manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Get Backers 344 blogtruyen.com 15.08.2016 Get Backers 343 blogtruyen.com 15.08.2016 Get Backers 342 blogtruyen.com 15.08.2016 Get Backers 341 blogtruyen.com 15.08.2016 Get Backers 340 blogtruyen.com 15.08.2016 Get Backers 339 blogtruyen.com 15.08.2016 Get Backers 338 blogtruyen.com 15.08.2016 Get Backers 337 blogtruyen.com 15.08.2016 Get Backers 336 blogtruyen.com 15.08.2016 Get Backers 335 blogtruyen.com 15.08.2016 Get Backers 334 blogtruyen.com 15.08.2016 Get Backers 333 blogtruyen.com 15.08.2016 Get Backers 332 blogtruyen.com 15.08.2016 Get Backers 331 blogtruyen.com 15.08.2016 Get Backers 330 blogtruyen.com 15.08.2016 Get Backers 329 blogtruyen.com 15.08.2016 Get Backers 328 blogtruyen.com 15.08.2016 Get Backers 327 12.08.2016 Get Backers 326 12.08.2016 Get Backers 325 12.08.2016 Get Backers 324 11.08.2016 Get Backers 322 11.08.2016 Get Backers 321 10.08.2016 Get Backers 320 10.08.2016 Get Backers 319 10.08.2016 Get Backers 318 9.08.2016 Get Backers 317 9.08.2016 Get Backers 316 9.08.2016 Get Backers 315 8.08.2016 Get Backers 314 8.08.2016 Get Backers 313 8.08.2016 Get Backers 312 7.08.2016 Get Backers 311 7.08.2016 Get Backers 310 7.08.2016 Get Backers 309 6.08.2016 Get Backers 308 6.08.2016 Get Backers 307 6.08.2016 Get Backers 306 5.08.2016 Get Backers 305 5.08.2016 Get Backers 304 5.08.2016 Get Backers 303 4.08.2016 Get Backers 302 4.08.2016 Get Backers 301 4.08.2016 Get Backers 300 3.08.2016 Get Backers 299 3.08.2016 Get Backers 298 2.08.2016 Get Backers 297 2.08.2016 Get Backers 296 2.08.2016 Get Backers 295 2.08.2016 Get Backers 294 2.08.2016 Get Backers 293 2.08.2016 Get Backers 292 blogtruyen.com 31.07.2016 Get Backers 291 blogtruyen.com 31.07.2016 Get Backers 290 31.07.2016 Get Backers 289 31.07.2016 Get Backers 288 30.07.2016 Get Backers 287 30.07.2016 Get Backers 286 30.07.2016 Get Backers 285 30.07.2016 Get Backers 284 blogtruyen.com 29.07.2016 Get Backers 283 blogtruyen.com 29.07.2016 Get Backers 282 29.07.2016 Get Backers 281 29.07.2016 Get Backers 280 blogtruyen.com 28.07.2016 Get Backers 279 blogtruyen.com 28.07.2016 Get Backers 278 28.07.2016 Get Backers 277 28.07.2016 Get Backers 276 blogtruyen.com 27.07.2016 Get Backers 275 blogtruyen.com 27.07.2016 Get Backers 274 27.07.2016 Get Backers 273 27.07.2016 Get Backers 272 27.07.2016 Get Backers 271 blogtruyen.com 26.07.2016 Get Backers 270 26.07.2016 Get Backers 269 26.07.2016 Get Backers 268 25.07.2016 Get Backers 267 25.07.2016 Get Backers 266 25.07.2016 Get Backers 265 25.07.2016 Get Backers 264 24.07.2016 Get Backers 263 24.07.2016 Get Backers 262 24.07.2016 Get Backers 261 24.07.2016 Get Backers 260 23.07.2016 Get Backers 259 23.07.2016 Get Backers 258 23.07.2016 Get Backers 257 22.07.2016 Get Backers 256 22.07.2016 Get Backers 255 22.07.2016 Get Backers 254 22.07.2016 Get Backers 253 blogtruyen.com 21.07.2016 Get Backers 252 blogtruyen.com 21.07.2016 Get Backers 251 blogtruyen.com 21.07.2016 Get Backers 250 21.07.2016 Get Backers 249 blogtruyen.com 20.07.2016 Get Backers 248 blogtruyen.com 20.07.2016 Get Backers 247 blogtruyen.com 20.07.2016 Get Backers 246 blogtruyen.com 20.07.2016 Get Backers 245 20.07.2016 Get Backers 244 19.07.2016 Get Backers 243 19.07.2016 Get Backers 242 blogtruyen.com 18.07.2016 Get Backers 241 18.07.2016 Get Backers 240 18.07.2016 Get Backers 239 16.07.2016 Get Backers 238 16.07.2016 Get Backers 237 blogtruyen.com 15.07.2016 Get Backers 236 blogtruyen.com 15.07.2016 Get Backers 234 15.07.2016 Get Backers 233 15.07.2016 Get Backers 232 15.07.2016 Get Backers 231 13.07.2016 Get Backers 230 13.07.2016 Get Backers 229 13.07.2016 Get Backers 228 13.07.2016 Get Backers 227 12.07.2016 Get Backers 226 12.07.2016 Get Backers 225 12.07.2016 Get Backers 224 12.07.2016 Get Backers 223 blogtruyen.com 11.07.2016 Get Backers 222 blogtruyen.com 11.07.2016 Get Backers 221 blogtruyen.com 11.07.2016 Get Backers 220 11.07.2016 Get Backers 219 blogtruyen.com 10.07.2016 Get Backers 218 blogtruyen.com 10.07.2016 Get Backers 217 blogtruyen.com 10.07.2016 Get Backers 216 10.07.2016 Get Backers 215 10.07.2016 Get Backers 214 9.07.2016 Get Backers 213 9.07.2016 Get Backers 212 9.07.2016 Get Backers 211 7.07.2016 Get Backers 210 7.07.2016 Get Backers 209 7.07.2016 Get Backers 208 7.07.2016 Get Backers 207 7.07.2016 Get Backers 206 7.07.2016 Get Backers 205 7.07.2016 Get Backers 204 6.07.2016 Get Backers 203 6.07.2016 Get Backers 202 6.07.2016 Get Backers 201 blogtruyen.com 5.07.2016 Get Backers 200 blogtruyen.com 5.07.2016 Get Backers 199 5.07.2016 Get Backers 198 5.07.2016 Get Backers 197 blogtruyen.com 4.07.2016 Get Backers 196 blogtruyen.com 4.07.2016 Get Backers 195 blogtruyen.com 4.07.2016 Get Backers 194 blogtruyen.com 4.07.2016 Get Backers 193 blogtruyen.com 4.07.2016 Get Backers 192 3.07.2016 Get Backers 191 blogtruyen.com 2.07.2016 Get Backers 190 2.07.2016 Get Backers 189 2.07.2016 Get Backers 188 blogtruyen.com 1.07.2016 Get Backers 187 blogtruyen.com 1.07.2016 Get Backers 186 1.07.2016 Get Backers 185 blogtruyen.com 1.07.2016 Get Backers 184 blogtruyen.com 30.06.2016 Get Backers 183 blogtruyen.com 30.06.2016 Get Backers 182 30.06.2016 Get Backers 181 30.06.2016 Get Backers 180 30.06.2016 Get Backers 179 29.06.2016 Get Backers 178 29.06.2016 Get Backers 177 29.06.2016 Get Backers 176 29.06.2016 Get Backers 175 29.06.2016 Get Backers 174 29.06.2016 Get Backers 173 28.06.2016 Get Backers 172 28.06.2016 Get Backers 171 28.06.2016 Get Backers 170 blogtruyen.com 27.06.2016 Get Backers 169 blogtruyen.com 27.06.2016 Get Backers 168 blogtruyen.com 26.06.2016 Get Backers 167 26.06.2016 Get Backers 166 26.06.2016 Get Backers 165 26.06.2016 Get Backers 164 25.06.2016 Get Backers 163 blogtruyen.com 24.06.2016 Get Backers 162 24.06.2016 Get Backers 161 24.06.2016 Get Backers 160 24.06.2016 Get Backers 159 24.06.2016 Get Backers 158 23.06.2016 Get Backers 156 blogtruyen.com 22.06.2016 Get Backers 155 blogtruyen.com 22.06.2016 Get Backers 154 blogtruyen.com 22.06.2016 Get Backers 153 blogtruyen.com 22.06.2016 Get Backers 152 blogtruyen.com 22.06.2016 Get Backers 151 blogtruyen.com 21.06.2016 Get Backers 150 21.06.2016 Get Backers 149 blogtruyen.com 20.06.2016 Get Backers 148 blogtruyen.com 20.06.2016 Get Backers 147 blogtruyen.com 20.06.2016 Get Backers 146 blogtruyen.com 20.06.2016 Get Backers 145 Truyện Tranh V1 20.06.2016 Get Backers 144 blogtruyen.com 20.06.2016 Get Backers 143 blogtruyen.com 19.06.2016 Get Backers 142 19.06.2016 Get Backers 141 blogtruyen.com 19.06.2016 Get Backers 140 blogtruyen.com 18.06.2016 Get Backers 139 blogtruyen.com 18.06.2016 Get Backers 138 blogtruyen.com 18.06.2016 Get Backers 137 blogtruyen.com 18.06.2016 Get Backers 136 16.06.2016 Get Backers 135 16.06.2016 Get Backers 134 16.06.2016 Get Backers 133 16.06.2016 Get Backers 132 15.06.2016 Get Backers 131 blogtruyen.com 15.06.2016 Get Backers 130 blogtruyen.com 15.06.2016 Get Backers 129 blogtruyen.com 15.06.2016 Get Backers 128 blogtruyen.com 14.06.2016 Get Backers 127 12.06.2016 Get Backers 126 12.06.2016 Get Backers 125 12.06.2016 Get Backers 124 blogtruyen.com 11.06.2016 Get Backers 123 blogtruyen.com 10.06.2016 Get Backers 123 blogtruyen.com 11.06.2016 Get Backers 122 blogtruyen.com 22.02.2016 Get Backers 121 blogtruyen.com 31.01.2016 Get Backers 120 blogtruyen.com 31.01.2016 Get Backers 119 blogtruyen.com 29.01.2016 Get Backers 118 blogtruyen.com 29.01.2016 Get Backers 117 blogtruyen.com 29.01.2016 Get Backers 116 blogtruyen.com 27.01.2016 Get Backers 115 blogtruyen.com 27.01.2016 Get Backers 114 blogtruyen.com 26.01.2016 Get Backers 113 blogtruyen.com 26.01.2016 Get Backers 112 blogtruyen.com 24.01.2016 Get Backers 111 blogtruyen.com 23.01.2016 Get Backers 110 blogtruyen.com 22.01.2016 Get Backers 109 blogtruyen.com 22.01.2016 Get Backers 108 blogtruyen.com 21.01.2016 Get Backers 107 blogtruyen.com 16.01.2016 Get Backers 106 blogtruyen.com 15.01.2016 Get Backers 105 blogtruyen.com 15.01.2016 Get Backers 104 blogtruyen.com 11.01.2016 Get Backers 103 Sblue 9.01.2016 Get Backers 102 blogtruyen.com 21.11.2015 Get Backers 101 blogtruyen.com 21.11.2015 Get Backers 100 blogtruyen.com 21.11.2015 Get Backers 99 blogtruyen.com 21.11.2015 Get Backers 98 blogtruyen.com 13.11.2015 Get Backers 97 blogtruyen.com 13.11.2015 Get Backers 96 blogtruyen.com 13.11.2015 Get Backers 95 blogtruyen.com 6.11.2015 Get Backers 94 blogtruyen.com 4.11.2015 Get Backers 93 blogtruyen.com 4.11.2015 Get Backers 92 Sblue 2.11.2015 Get Backers 91 Sblue 2.11.2015 Get Backers 90 31.10.2015 Get Backers 89 Sblue 30.10.2015 Get Backers 88 Sblue 30.10.2015 Get Backers 87 blogtruyen.com 29.10.2015 Get Backers 86 blogtruyen.com 18.12.2014 Get Backers 85 blogtruyen.com 17.12.2014 Get Backers 84 blogtruyen.com 16.12.2014 Get Backers 83 blogtruyen.com 15.12.2014 Get Backers 82 Sblue 29.10.2014 Get Backers 81 Sblue 28.10.2014 Get Backers 80 blogtruyen.com 27.10.2014 Get Backers 79 Sblue 25.10.2014 Get Backers 78 Sblue 24.10.2014 Get Backers 77 Sblue 24.10.2014 Get Backers 76 Sblue 22.10.2014 Get Backers 75 Sblue 22.10.2014 Get Backers 74 Sblue 20.10.2014 Get Backers 73 Sblue 20.10.2014 Get Backers 72 Sblue 17.10.2014 Get Backers 71 Sblue 17.10.2014 Get Backers 70 Sblue 15.10.2014 Get Backers 69 Sblue 15.10.2014 Get Backers 68 Sblue 8.10.2014 Get Backers 67 Sblue 8.10.2014 Get Backers 66 Sblue 6.10.2014 Get Backers 65 Sblue 6.10.2014 Get Backers 64 Sblue 3.10.2014 Get Backers 63 Sblue 3.10.2014 Get Backers 62 Sblue 1.10.2014 Get Backers 61 Sblue 1.10.2014 Get Backers 60 Sblue 29.09.2014 Get Backers 59 Sblue 29.09.2014 Get Backers 58 blogtruyen.com 26.09.2014 Get Backers 57 blogtruyen.com 26.09.2014 Get Backers 56 Sblue 24.09.2014 Get Backers 55 Sblue 24.09.2014 Get Backers 54 Sblue 22.09.2014 Get Backers 53 Sblue 22.09.2014 Get Backers 52 Sblue 19.09.2014 Get Backers 51 Sblue 19.09.2014 Get Backers 50 Sblue 19.09.2014 Get Backers 49 Sblue 19.09.2014 Get Backers 48 Sblue 19.09.2014 Get Backers 47 Sblue 19.09.2014 Get Backers 46 Sblue 19.09.2014 Get Backers 45 Sblue 9.09.2014 Get Backers 44 Sblue 6.09.2014 Get Backers 43 Sblue 3.09.2014 Get Backers 42 Sblue 1.09.2014 Get Backers 41 Sblue 31.08.2014 Get Backers 40 Sblue 31.08.2014 Get Backers 39 Sblue 31.08.2014 Get Backers 38 Sblue 31.08.2014 Get Backers 37 Loli Team 8.08.2014 Get Backers 36 Loli Team 3.05.2014 Get Backers 35 Loli Team 2.05.2014 Get Backers 34 Loli Team 18.02.2014 Get Backers 33 Loli Team 18.02.2014 Get Backers 32 Loli Team 7.01.2014 Get Backers 31 Loli Team 7.01.2014 Get Backers 30 blogtruyen.com 7.01.2014 Get Backers 29 blogtruyen.com 7.01.2014 Get Backers 28 blogtruyen.com 7.01.2014 Get Backers 27 blogtruyen.com 7.01.2014 Get Backers 26 truyendich.net 7.01.2014 Get Backers 25 truyendich.net 7.01.2014 Get Backers 24 truyendich.net 7.01.2014 Get Backers 23 truyendich.net 7.01.2014 Get Backers 22 blogtruyen.com 18.02.2013 Get Backers 21 blogtruyen.com 18.02.2013 Get Backers 20 blogtruyen.com 18.02.2013 Get Backers 19 blogtruyen.com 18.02.2013 Get Backers 18 blogtruyen.com 18.02.2013 Get Backers 17 blogtruyen.com 18.02.2013 Get Backers 16 blogtruyen.com 18.02.2013 Get Backers 15 blogtruyen.com 18.02.2013 Get Backers 14 blogtruyen.com 18.02.2013 Get Backers 13 blogtruyen.com 18.02.2013 Get Backers 12 blogtruyen.com 18.02.2013 Get Backers 11 blogtruyen.com 18.02.2013 Get Backers 10 blogtruyen.com 18.02.2013 Get Backers 9 blogtruyen.com 18.02.2013 Get Backers 8 blogtruyen.com 18.02.2013 Get Backers 7 blogtruyen.com 18.02.2013 Get Backers 6 blogtruyen.com 18.02.2013 Get Backers 5 blogtruyen.com 18.02.2013 Get Backers 4 blogtruyen.com 18.02.2013 Get Backers 3 blogtruyen.com 18.02.2013 Get Backers 2 blogtruyen.com 18.02.2013 Get Backers 1 blogtruyen.com 18.02.2013