Gigantomakhia

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Fantasy .

Chương mới nhất: 7 - Hoàn thành100 triệu năm sau, cuộc đời và con người thay đổi như thế nào? Fanpage nhóm: https://www.facebook.com/amethystmanga
Nguồn: [Amethyst] GroupTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Gigantomakhia 6.05.2015 Gigantomakhia 6.05.2015 Gigantomakhia 6.05.2015 Gigantomakhia 6.05.2015 Gigantomakhia 6.05.2015 Gigantomakhia 6.05.2015 Gigantomakhia 6.05.2015