Giọt Rượu Thần Thánh

Tên khác: The Droplets of God, The Drops of God, The Tears of God, Drops of God, Kami no Shizuku

Tác giả: , .

Thể loại: Romance , Slice of Life .

Chương mới nhất: 31 - Đang tiến hànhNhân vật chính của bộ manga là một thanh niên trẻ tên Shizuku Kanzaki, khám phá ra vẻ đẹp của rượu sau khi bố anh ấy – một nhà phê bình rượu nổi tiếng – chết và để lại 1 di chúc bất thường: 1 bản miêu tả 12 loại rượu mà ông ấy cho là tuyệt vời nhất thế giới, so sánh chúng với các tông đồ của Chúa Jesus Christ. Người đầu tiên tìm ra “các tông đồ” đó sẽ được thừa kế bộ sưu tập rượu của ông. Cuộc thi này khiến Shizuku phải cạnh tranh với người anh trai được nhận nuôi, Issey Tomine, đang làm công việc của một nhà phê bình rượu.


Read The Droplets of God manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Giọt Rượu Thần Thánh 31 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 30 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 29 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 28 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 27 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 26 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 25 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 24 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 23 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 22 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 21 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 20 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 19 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 18 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 17 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 16 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 15 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 14 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 13 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 12 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 11 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 10 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 9 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 8 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 7 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 6 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 5 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 4 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 3 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 2 comictomb.net 19.02.2013 Giọt Rượu Thần Thánh 1 comictomb.net 19.02.2013