Girls Saurus DX

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life .

Chương mới nhất: 65 - Đang tiến hànhShingo Chiryuu cũng chỉ là một chàng trai bình thường. Nhưng cậu có một điểm khác biệt rất lớn với mọi chàng trai khác: cậu sợ hãi đàn bà con gái. Ghét của nào trời trao của nấy, cậu luôn “được” vây quanh bởi các cô gái (mà mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười = ước gì mình được như anh ý). Cậu đang nỗ lực tự chữa bệnh nhưng… càng chữa càng có nhiều điều hay…

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Girls Saurus DX 65 [Cute Nikita] 7.03.2014 Girls Saurus DX 64 [Cute Nikita] 4.03.2014 Girls Saurus DX 63 [Cute Nikita] 1.03.2014 Girls Saurus DX 62 [Cute Nikita] 27.02.2014 Girls Saurus DX 61 [Cute Nikita] 25.02.2014 Girls Saurus DX 60 [Cute Nikita] 25.02.2014 Girls Saurus DX 59 [Cute Nikita] 9.02.2014 Girls Saurus DX 58 [Cute Nikita] 8.02.2014 Girls Saurus DX 57 [Cute Nikita] 7.02.2014 Girls Saurus DX 56 [Cute Nikita] 6.02.2014 Girls Saurus DX 55 [Cute Nikita] 5.02.2014 Girls Saurus DX 54 [Cute Nikita] 4.02.2014 Girls Saurus DX 53 [Cute Nikita] 2.02.2014 Girls Saurus DX 52 [Cute Nikita] 24.01.2014 Girls Saurus DX 51 [Cute Nikita] 22.01.2014 Girls Saurus DX 50 [Cute Nikita] 20.01.2014 Girls Saurus DX 49 [Cute Nikita] 18.01.2014 Girls Saurus DX 48 [Cute Nikita] 17.01.2014 Girls Saurus DX 47 [Cute Nikita] 17.01.2014 Girls Saurus DX 46 [Cute Nikita] 15.01.2014 Girls Saurus DX 45 [Cute Nikita] 14.01.2014 Girls Saurus DX 44 BHH_FC 30.09.2013 Girls Saurus DX 43 BHH_FC 30.09.2013 Girls Saurus DX 42 BHH_FC 30.09.2013 Girls Saurus DX 41 BHH_FC 30.09.2013 Girls Saurus DX 40 BHH_FC 30.09.2013 Girls Saurus DX 39 BHH_FC 30.09.2013 Girls Saurus DX 38 BHH_FC 30.09.2013 Girls Saurus DX 37 BHH_FC 30.09.2013 Girls Saurus DX 36 BHH_FC 30.09.2013 Girls Saurus DX 35 BHH_FC 30.09.2013 Girls Saurus DX 34 BHH_FC 30.09.2013 Girls Saurus DX 33 BHH_FC 30.09.2013 Girls Saurus DX 32 BHH_FC 30.09.2013 Girls Saurus DX 31 BHH_FC 30.09.2013 Girls Saurus DX 30 BHH_FC 30.09.2013 Girls Saurus DX 29 BHH_FC 30.09.2013 Girls Saurus DX 28 BHH_FC 30.09.2013 Girls Saurus DX 27 BHH_FC 30.09.2013 Girls Saurus DX 26 BHH_FC 30.09.2013 Girls Saurus DX 25 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Girls Saurus DX 24 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Girls Saurus DX 23 Gà Mờ 30.09.2013 Girls Saurus DX 22 Gà Mờ 30.09.2013 Girls Saurus DX 21 Gà Mờ 30.09.2013 Girls Saurus DX 20 Gà Mờ 30.09.2013 Girls Saurus DX 19 Gà Mờ 30.09.2013 Girls Saurus DX 18 Gà Mờ 30.09.2013 Girls Saurus DX 17 Gà Mờ 30.09.2013 Girls Saurus DX 16 Gà Mờ 30.09.2013 Girls Saurus DX 15 Gà Mờ 30.09.2013 Girls Saurus DX 14 Gà Mờ 30.09.2013 Girls Saurus DX 13 Gà Mờ 30.09.2013 Girls Saurus DX 12 Gà Mờ 30.09.2013 Girls Saurus DX 11 Gà Mờ 30.09.2013 Girls Saurus DX 10.5 V-Z Team 30.09.2013 Girls Saurus DX 10 V-Z Team 30.09.2013 Girls Saurus DX 9 V-Z Team 30.09.2013 Girls Saurus DX 8 V-Z Team 30.09.2013 Girls Saurus DX 7 V-Z Team 30.09.2013 Girls Saurus DX 6 V-Z Team 30.09.2013 Girls Saurus DX 5 V-Z Team 30.09.2013 Girls Saurus DX 4 V-Z Team 30.09.2013 Girls Saurus DX 3 V-Z Team 30.09.2013 Girls Saurus DX 2 V-Z Team 30.09.2013 Girls Saurus DX 1 V-Z Team 30.09.2013