Goblin Slayer

Tên khác: ゴブリンスレイヤー

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Mystery , Smut , Supernatural , Tragedy .

Chương mới nhất: 38 - Đang tiến hànhTất cả thể loại bạn thích về Dark Fantasy đều có trong bộ truyện này…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Goblin Slayer 38 31.07.2019 Goblin Slayer 37 15.07.2019 Goblin Slayer 36 8.06.2019 Goblin Slayer 35 26.04.2019 Goblin Slayer 35 15.05.2019 Goblin Slayer 34 27.03.2019 Goblin Slayer 33 1.03.2019 Goblin Slayer 30 1.12.2018 Goblin Slayer 29 1.12.2018 Goblin Slayer 28 28.09.2018 Goblin Slayer 27 29.08.2018 Goblin Slayer 26 27.07.2018 Goblin Slayer 25 27.06.2018 Goblin Slayer 23 12.05.2018 Goblin Slayer 23 13.05.2018 Goblin Slayer 22 6.04.2018 Goblin Slayer 21 3.03.2018 Goblin Slayer 20 10.02.2018 Goblin Slayer 19 6.01.2018 Goblin Slayer 18 1.12.2017 Goblin Slayer 17 Devil Slayer Team 13.11.2017 Goblin Slayer 16 28.09.2017 Goblin Slayer 15 2.09.2017 Goblin Slayer 15 23.09.2018 Goblin Slayer 14 Devil Slayer Team 27.07.2017 Goblin Slayer 13 Devil Slayer Team 29.06.2017 Goblin Slayer 12 28.05.2017 Goblin Slayer 11 Devil Slayer Team 1.04.2017 Goblin Slayer 10 Devil Slayer Team 1.04.2017 Goblin Slayer 9 Devil Slayer Team 1.04.2017 Goblin Slayer 8 Devil Slayer Team 1.04.2017 Goblin Slayer 7 Devil Slayer Team 1.04.2017 Goblin Slayer 6 Devil Slayer Team 1.04.2017 Goblin Slayer 5 Devil Slayer Team 1.04.2017 Goblin Slayer 4 Devil Slayer Team 1.04.2017 Goblin Slayer 3 Devil Slayer Team 1.04.2017 Goblin Slayer 2 Devil Slayer Team 1.04.2017 Goblin Slayer 1 Devil Slayer Team 1.04.2017