Gokicha!!

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Adventure , Comedy , Slice of Life .

Chương mới nhất: 43 - Đang tiến hànhBộ truyện 4-koma kể về cuộc hành trình vĩ đại để kết bạn với con người của bé Gián Gokicha-chan.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Gokicha!! 43 Eksvn 26.12.2014 Gokicha!! 42 vnsharing.net 29.10.2014 Gokicha!! 41 vnsharing.net 24.09.2014 Gokicha!! 40 vnsharing.net 17.09.2014 Gokicha!! 39 vnsharing.net 10.09.2014 Gokicha!! 38 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 37 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 36 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 35 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 34 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 33 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 32 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 31 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 30 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 29 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 28 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 27 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 26 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 25 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 24 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 23 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 22 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 21 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 20 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 19 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 18 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 17 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 16 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 15 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 14 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 13 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 12 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 11 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 10 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 9 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 8 vnsharing.net 4.09.2014 Gokicha!! 7 vnsharing.net 3.09.2014 Gokicha!! 6 vnsharing.net 3.09.2014 Gokicha!! 5 vnsharing.net 3.09.2014 Gokicha!! 4 vnsharing.net 3.09.2014 Gokicha!! 3 vnsharing.net 3.09.2014 Gokicha!! 2 vnsharing.net 3.09.2014 Gokicha!! 1 vnsharing.net 3.09.2014