Gokuto Jihen

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Horror , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 13 - Đang tiến hànhKinh dị nên đọc vào buổi tối.
Nguồn : Tiểu Du a.k.a YumiKTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Gokuto Jihen 13 15.04.2016 Gokuto Jihen 12 15.04.2016 Gokuto Jihen 11 15.04.2016 Gokuto Jihen 10 15.04.2016 Gokuto Jihen 9 15.04.2016 Gokuto Jihen 8 15.04.2016 Gokuto Jihen 7 15.04.2016 Gokuto Jihen 6 15.04.2016 Gokuto Jihen 5 15.04.2016 Gokuto Jihen 4 15.04.2016 Gokuto Jihen 3 15.04.2016 Gokuto Jihen 2 15.04.2016 Gokuto Jihen 1 15.04.2016