Golden Kamui

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Horror .

Chương mới nhất: 72 - Đang tiến hànhtại Hokkaido, hòn đảo xa miền cực bắc của nhật bản, nhân vật chính của chúng ta – Sugimoto Saichi trở về từ cuộc chiến tranh Nga Nhật thời kì Minh Trị. Với biệt danh “Sugimoto Bất Tử” trong chiến tranh, anh lao vào chạy theo cơn sốt vàng nhằm thực hiện ý nguyện của người bạn thân đã mất trong trận chiến
Nguồn : Tổng HợpTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Golden Kamui 72 25.04.2018 Golden Kamui 71 16.04.2018 Golden Kamui 70 13.04.2018 Golden Kamui 69 9.04.2018 Golden Kamui 68 9.04.2018 Golden Kamui 66 6.04.2018 Golden Kamui 64 5.04.2018 Golden Kamui 63 4.04.2018 Golden Kamui 62 4.04.2018 Golden Kamui 61 4.04.2018 Golden Kamui 60 9.11.2016 Golden Kamui 59 9.11.2016 Golden Kamui 58 18.09.2016 Golden Kamui 57 9.09.2016 Golden Kamui 56 20.08.2016 Golden Kamui 55 31.07.2016 Golden Kamui 54 22.07.2016 Golden Kamui 53 12.07.2016 Golden Kamui 52 29.06.2016 Golden Kamui 51 18.06.2016 Golden Kamui 50 11.06.2016 Golden Kamui 49 10.06.2016 Golden Kamui 48 8.06.2016 Golden Kamui 47 7.06.2016 Golden Kamui 46 6.06.2016 Golden Kamui 45 6.06.2016 Golden Kamui 44 29.05.2016 Golden Kamui 43 29.05.2016 Golden Kamui 42 26.05.2016 Golden Kamui 41 22.05.2016 Golden Kamui 40 6.05.2016 Golden Kamui 39 5.05.2016 Golden Kamui 38 4.05.2016 Golden Kamui 37 3.05.2016 Golden Kamui 36 3.05.2016 Golden Kamui 35 3.05.2016 Golden Kamui 35 3.05.2016 Golden Kamui 34 2.05.2016 Golden Kamui 33 2.05.2016 Golden Kamui 32 1.05.2016 Golden Kamui 31 1.05.2016 Golden Kamui 30 1.05.2016 Golden Kamui 29 30.04.2016 Golden Kamui 28 29.04.2016 Golden Kamui 27 29.04.2016 Golden Kamui 26 29.04.2016 Golden Kamui 25 29.04.2016 Golden Kamui 24 26.04.2016 Golden Kamui 23 26.04.2016 Golden Kamui 22 26.04.2016 Golden Kamui 21 13.04.2016 Golden Kamui 20 13.04.2016 Golden Kamui 19 13.04.2016 Golden Kamui 18 12.04.2016 Golden Kamui 17 12.04.2016 Golden Kamui 16 12.04.2016 Golden Kamui 15 12.04.2016 Golden Kamui 14 12.04.2016 Golden Kamui 13 12.04.2016 Golden Kamui 12 12.04.2016 Golden Kamui 11 12.04.2016 Golden Kamui 10 12.04.2016 Golden Kamui 9 12.04.2016 Golden Kamui 8 12.04.2016 Golden Kamui 7 12.04.2016 Golden Kamui 6 12.04.2016 Golden Kamui 5 12.04.2016 Golden Kamui 4 12.04.2016 Golden Kamui 3 12.04.2016 Golden Kamui 2 12.04.2016 Golden Kamui 1 12.04.2016