Good Ending

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Drama , Romance , School Life , Shounen , Slice of Life .

Chương mới nhất: 119 - Đang tiến hànhUtsumi, một học sinh lớp 11 tính tình nhút nhát. Cậu phải lòng chủ tịch câu lạc bộ tennis của trường, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu Utsumi giỏi thê thao… Nhưng thay vào đó, cậu lại bị Kurogawa Yuki, bạn cùng lớp cũng là một thành viên của câu lạc bộ tennis, bắt gặp đang thập thò xem trộm ở sân tập. Sự xuất hiện của Kurogawa đã chấm dứt những tháng ngày yên bình của Utsumi tại trường, thậm chí còn đẩy cậu tới gần hơn tới tình yêu của đời mình.

 


Good Ending manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Good Ending 156.5 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 156 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 155 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 154 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 153 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 152 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 151 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 150 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 149 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 148 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 147 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 146 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 145 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 144 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 143 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 142 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 141 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 140 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 139 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 138 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 137 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 136 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 135 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 134 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 133 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 132 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 131 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 130 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 129 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 128 The Black Heaven 30.09.2013 Good Ending 127 Albatross 30.09.2013 Good Ending 126 Albatross 30.09.2013 Good Ending 125 Albatross 30.09.2013 Good Ending 124 Albatross 30.09.2013 Good Ending 123 Albatross 30.09.2013 Good Ending 122 Albatross 30.09.2013 Good Ending 121 Albatross 30.09.2013 Good Ending 120 Albatross 30.09.2013 Good Ending 119 Albatross 30.09.2013 Good Ending 119 13.09.2017 Good Ending 118 Albatross 30.09.2013 Good Ending 117 Albatross 30.09.2013 Good Ending 116 Albatross 30.09.2013 Good Ending 115 Albatross 30.09.2013 Good Ending 114 Albatross 30.09.2013 Good Ending 113 Albatross 30.09.2013 Good Ending 112 Albatross 30.09.2013 Good Ending 111 Albatross 30.09.2013 Good Ending 110 Albatross 30.09.2013 Good Ending 109 Albatross 30.09.2013 Good Ending 108 Albatross 30.09.2013 Good Ending 107 Albatross 30.09.2013 Good Ending 106 Albatross 30.09.2013 Good Ending 105 Albatross 30.09.2013 Good Ending 104 Albatross 30.09.2013 Good Ending 103 Albatross 30.09.2013 Good Ending 102 Albatross 30.09.2013 Good Ending 101 Albatross 30.09.2013 Good Ending 100 Albatross 30.09.2013 Good Ending 99 Albatross 30.09.2013 Good Ending 98 Albatross 30.09.2013 Good Ending 97 Albatross 30.09.2013 Good Ending 96 Albatross 30.09.2013 Good Ending 95 Albatross 30.09.2013 Good Ending 94 Albatross 30.09.2013 Good Ending 93 Albatross 30.09.2013 Good Ending 92 Albatross 30.09.2013 Good Ending 91 Albatross 30.09.2013 Good Ending 90 Albatross 30.09.2013 Good Ending 89 Albatross 30.09.2013 Good Ending 88 Albatross 30.09.2013 Good Ending 87 Albatross 30.09.2013 Good Ending 86 Albatross 30.09.2013 Good Ending 85 Albatross 30.09.2013 Good Ending 84 Albatross 30.09.2013 Good Ending 83 Albatross 30.09.2013 Good Ending 82 Albatross 30.09.2013 Good Ending 81 Albatross 30.09.2013 Good Ending 80 Albatross 30.09.2013 Good Ending 79 Albatross 30.09.2013 Good Ending 78 Albatross 30.09.2013 Good Ending 77 Albatross 30.09.2013 Good Ending 76 Albatross 30.09.2013 Good Ending 75 Albatross 30.09.2013 Good Ending 74 Albatross 30.09.2013 Good Ending 73 Albatross 30.09.2013 Good Ending 72 Albatross 30.09.2013 Good Ending 71 Albatross 30.09.2013 Good Ending 70 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 69 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 68 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 67 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 66 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 65 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 64 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 63 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 62 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 61 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 60 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 59 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 58 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 57 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 56 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 55 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 54 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 53 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 52 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 51 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 50 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 49 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 48 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 47 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 46 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 45 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 44 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 43 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 42 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 41 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 40 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 39 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 38 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 37 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 36 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 35 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 34 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 33 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 32 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 31 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 30 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 29 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 28 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 27 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 26 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 25 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 24 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 23 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 22 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 21 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 20 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 19 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 18 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 17 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 16 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 15 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 14 Tiêu Dao Tử 30.09.2013 Good Ending 13 chipcool57 30.09.2013 Good Ending 12 chipcool57 30.09.2013 Good Ending 11 chipcool57 30.09.2013 Good Ending 10 chipcool57 30.09.2013 Good Ending 9 Red Sky Group 30.09.2013 Good Ending 8 Red Sky Group 30.09.2013 Good Ending 7 Red Sky Group 30.09.2013 Good Ending 6 Red Sky Group 30.09.2013 Good Ending 5 Red Sky Group 30.09.2013 Good Ending 4 Red Sky Group 30.09.2013 Good Ending 3 Red Sky Group 30.09.2013 Good Ending 2 Red Sky Group 30.09.2013 Good Ending 1 Red Sky Group 30.09.2013