Graineliers

Tên khác: Gurainerie; Grainerie

Tác giả: .

Thể loại: Drama , Fantasy , Mystery , Shounen .

Chương mới nhất: 26 - Đang tiến hànhTrong truyện, có những người được gọi là “Graineliers”, người có thể tạo ra những “hạt giống” chứa đựng quyền năng khác nhau. Cậu thiếu niên Lucas là người sống với mối hận những quyền năng được tạo ra từ “hạt giống”.
Nguồn: Nhóm dịch: WonderlandTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Graineliers 26 22.09.2016 Graineliers 25 22.09.2016 Graineliers 24 16.08.2016 Graineliers 23 10.05.2016 Graineliers 22 10.05.2016 Graineliers 21 17.01.2016 Graineliers 20 17.01.2016 Graineliers 19 17.01.2016 Graineliers 18 17.01.2016 Graineliers 17 17.01.2016 Graineliers 16 17.01.2016 Graineliers 15 17.01.2016 Graineliers 14 17.01.2016 Graineliers 13 17.01.2016 Graineliers 12 17.01.2016 Graineliers 11 17.01.2016 Graineliers 10 17.01.2016 Graineliers 9.5 17.01.2016 Graineliers 9 17.01.2016 Graineliers 8 9.05.2015 Graineliers 7 9.05.2015 Graineliers 6 9.05.2015 Graineliers 5 9.05.2015 Graineliers 4 9.05.2015 Graineliers 3 9.05.2015 Graineliers 2 9.05.2015 Graineliers 1 9.05.2015