loading...

Grand Blue

Tên khác: ぐらんぶる, Guran Buru

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , School Life , Slice of Life .

Chương mới nhất: 32 - Đang tiến hànhCâu chuyện xoay quanh Kitahara Iori được bắt đầu một cuộc sống mới tại một trường đại học gần biển ở thành phố Izu. Ở đó cậu gặp được một cô gái thích lặn và tiếp theo đó sẽ diễn biến thế nào đọc rồi sẽ rõ.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Grand Blue 32 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.05.2017 Grand Blue 31 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 7.05.2017 Grand Blue 30 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 30.04.2017 Grand Blue 29 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 17.04.2017 Grand Blue 28 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 9.04.2017 Grand Blue 27 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 27.03.2017 Grand Blue 26 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 19.03.2017 Grand Blue 25.5 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 12.03.2017 Grand Blue 25 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 12.03.2017 Grand Blue 24 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 12.03.2017 Grand Blue 23.5 Sweet Dream Team 19.02.2017 Grand Blue 23 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 12.02.2017 Grand Blue 22 6.02.2017 Grand Blue 21 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 3.02.2017 Grand Blue 20 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 19.5 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 19 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 18 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 17 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 16 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 15 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 14 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 13 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 12.5 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 12 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 11 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 10 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 9 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 8.5 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 8 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 7 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 6 Sweet Dream Team + Devil Slayer Team 15.01.2017 Grand Blue 5 Sweet Dream Team 15.01.2017 Grand Blue 4 Sweet Dream Team 15.01.2017 Grand Blue 3 Sweet Dream Team 15.01.2017 Grand Blue 2 Sweet Dream Team 15.01.2017 Grand Blue 1 Sweet Dream Team 15.01.2017