Great Teacher Onizuka

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Anime , Comedy , Drama , Live Action , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 200 - Hoàn thànhGreat Teacher Onizuka, còn được biết đến với tên viết tắt GTO, là câu chuyện về Eikichi Onizuka, 1 cựu gangster nổi tiếng ở Shonan – một thành phố ở Tokyo. Onizuka là người nóng nảy, thô lỗ, và gở miệng. Thế nhưng anh ta có một mong muốn độc nhất vô nhị: muốn trở thành một người đàn ông vĩ đại và vì vậy anh ấy đã làm thầy giáo – một thầy giáo vĩ đại nhất thế giới, vì một lý do cực kì đơn giản: ước mơ 40C16 (40 cưới 16).
Trước khi Onizuka được công nhận là một giáo viên chính thức, anh sẽ phải làm chủ nhiệm một lớp để thử việc. Onizuka có thể là một tay cứng cựa trên đường phố, nhưng khi được giao vào một lớp đủ mọi thành phần du côn, chơi đểu, và hâm hấp, anh sẽ phải tự chứng tỏ bản thân mình trước lũ học trò nghịch còn hơn quỷ.
Hãy cùng thưởng thức bộ GTO – Great Teacher Onizuka và hoà mình vào những tràng cười bất tận về cuộc đời của Onizuka. Great Teacher Onizuka đã từng được xuất bản ở Việt Nam và rất được các bạn độc giả yêu thích.

Tóm tắt Great Teacher Onizuka chương mới nhất:

Great Teacher Onizuka chương 200 – Bài học cuối cùng của Onizuka trước khi… vào viện.


Great Teacher Onizuka manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Great Teacher Onizuka 200 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 199 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 198 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 197 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 196 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 195 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 194 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 193 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 192 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 191 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 190 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 189 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 188 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 187 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 186 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 185 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 184 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 183 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 182 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 181 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 180 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 179 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 178 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 177 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 176 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 175 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 174 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 173 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 172 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 171 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 170 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 169 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 168 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 167 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 166 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 165 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 164 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 163 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 162 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 161 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 160 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 159 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 158 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 157 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 156 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 155 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 154 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 153 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 152 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 151 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 150 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 149 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 148 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 147 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 146 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 145 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 144 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 143 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 142 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 141 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 140 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 139 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 138 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 137 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 136 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 135 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 134 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 133 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 132 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 131 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 130 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 129 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 128 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 127 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 126 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 125 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 124 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 123 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 122 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 121 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 120 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 119 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 118 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 117 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 116 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 115 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 114 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 113 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 112 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 111 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 110 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 109 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 108 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 107 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 106 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 105 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 104 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 103 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 102 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 101 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 100 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 99 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 98 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 97 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 96 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 95 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 94 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 93 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 92 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 91 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 90 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 89 TKVN Group 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 88 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 87 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 86 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 85 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 84 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 83 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 82 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 81 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 80 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 79 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 78 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 77 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 76 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 75 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 74 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 73 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 72 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 71 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 70 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 69 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 68 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 67 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 66 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 65 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 64 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 63 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 62 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 61 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 60 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 59 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 58 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 57 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 56 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 55 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 54 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 53 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 52 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 51 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 50 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 49 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 48 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 47 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 46 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 45 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 44 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 43 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 42 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 41 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 40 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 39 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 38 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 37 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 36 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 35 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 34 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 33 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 32 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 31 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 30 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 29 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 28 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 27 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 26 Zero 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 25 HDX4TEAM 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 24 HDX4TEAM 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 23 HDX4TEAM 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 22 HDX4TEAM 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 21 HDX4TEAM 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 20 HDX4TEAM 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 19 HDX4TEAM 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 18 HDX4TEAM 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 17 HDX4TEAM 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 16 HDX4TEAM 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 15 HDX4TEAM 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 14 HDX4TEAM 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 13 HDX4TEAM 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 12 HDX4TEAM 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 11 HDX4TEAM 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 10 HDX4TEAM 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 9 HDX4TEAM 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 8 HDX4TEAM 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 7 HDX4TEAM 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 6 HDX4TEAM 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 5 HDX4TEAM 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 4 HDX4TEAM 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 3 HDX4TEAM 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 2 HDX4TEAM 6.09.2014 Great Teacher Onizuka 1 HDX4TEAM 6.09.2014