Green Boy

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Drama , School Life , Webtoon .

Chương mới nhất: 55 - Đang tiến hànhSơ lược nè :v : Anh main là tuyển thủ đấm bốc, vừa “Yêu” vừa đấm, đấm đấm đá đá….tóm lại là các Bác cứ đọc đi sẽ hiểu. CHia buồn cùng anh em nào F.A nhé . Sự thật là em cũng F.A Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Green Boy 55 12.11.2015 Green Boy 54 7.11.2015 Green Boy 54 blogtruyen.com 7.11.2015 Green Boy 53 6.11.2015 Green Boy 52 5.11.2015 Green Boy 51 4.11.2015 Green Boy 50 4.11.2015 Green Boy 49 4.11.2015 Green Boy 48 4.11.2015 Green Boy 47 31.10.2015 Green Boy 46 30.10.2015 Green Boy 45 29.10.2015 Green Boy 44 29.10.2015 Green Boy 43 27.10.2015 Green Boy 42 25.10.2015 Green Boy 41 25.10.2015 Green Boy 40 24.10.2015 Green Boy 39 23.10.2015 Green Boy 38 22.10.2015 Green Boy 37 blogtruyen.com 21.10.2015 Green Boy 36 20.10.2015 Green Boy 35 blogtruyen.com 19.10.2015 Green Boy 34 blogtruyen.com 18.10.2015 Green Boy 33 blogtruyen.com 17.10.2015 Green Boy 32 blogtruyen.com 16.10.2015 Green Boy 31 15.10.2015 Green Boy 30 blogtruyen.com 14.10.2015 Green Boy 29 13.10.2015 Green Boy 28 Fallen Angels 12.10.2015 Green Boy 28 blogtruyen.com 12.10.2015 Green Boy 27 $inister 12.10.2015 Green Boy 27 blogtruyen.com 12.10.2015 Green Boy 26 blogtruyen.com 10.10.2015 Green Boy 25 9.10.2015 Green Boy 24 8.10.2015 Green Boy 23 7.10.2015 Green Boy 23 8.10.2015 Green Boy 22 6.10.2015 Green Boy 21.5 5.10.2015 Green Boy 21 blogtruyen.com 4.10.2015 Green Boy 20 3.10.2015 Green Boy 19 2.10.2015 Green Boy 18 2.10.2015 Green Boy 17 30.09.2015 Green Boy 16 29.09.2015 Green Boy 15 28.09.2015 Green Boy 14 28.09.2015 Green Boy 13 27.09.2015 Green Boy 12 26.09.2015 Green Boy 11 26.09.2015 Green Boy 10 24.09.2015 Green Boy 9 22.09.2015 Green Boy 8 22.09.2015 Green Boy 7 22.09.2015 Green Boy 6 22.09.2015 Green Boy 5 22.09.2015 Green Boy 4 22.09.2015 Green Boy 3 22.09.2015 Green Boy 2 22.09.2015 Green Boy 1 22.09.2015 Green Boy 22.09.2015