Green Worldz (DP)

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 111 - Đang tiến hànhToàn trái đất bị bao phủ bởi cây. Vào năm 2017, thực vật ở Tokyo mọc đầy rẫy và bắt đầu giết chóc con người. Những người sống sót được bảo vệ nhờ con đường điện ngầm, nhưng nguồn cung cấp dần cạn kiệt. Hãy cùng hòa mình với nhân vật học sinh cao trung Akira đối đầu với các loài cây trong cuộc chiến sống còn!!!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Green Worldz (DP) 111 Deathplace Team 4.05.2016 Green Worldz (DP) 110 Deathplace Team 2.05.2016 Green Worldz (DP) 109 Deathplace Team 2.05.2016 Green Worldz (DP) 108 Deathplace Team 28.04.2016 Green Worldz (DP) 107 Deathplace Team 27.04.2016 Green Worldz (DP) 106 Deathplace Team 25.04.2016 Green Worldz (DP) 105 Deathplace Team 25.04.2016 Green Worldz (DP) 104 Deathplace Team 25.03.2016 Green Worldz (DP) 104 Deathplace Team 25.04.2016 Green Worldz (DP) 103 Deathplace Team 24.03.2016 Green Worldz (DP) 102 Deathplace Team 22.03.2016 Green Worldz (DP) 101 Deathplace Team 19.03.2016 Green Worldz (DP) 100 Deathplace Team 19.03.2016 Green Worldz (DP) 99 Deathplace Team 12.03.2016 Green Worldz (DP) 98 Deathplace Team 12.03.2016 Green Worldz (DP) 97 Deathplace Team 12.03.2016 Green Worldz (DP) 96 Deathplace Team 12.03.2016 Green Worldz (DP) 95 Deathplace Team 12.03.2016 Green Worldz (DP) 94 Deathplace Team 12.03.2016 Green Worldz (DP) 93 Deathplace Team 27.02.2016 Green Worldz (DP) 92 Deathplace Team 27.02.2016 Green Worldz (DP) 91 Deathplace Team 23.02.2016 Green Worldz (DP) 90 Deathplace Team 15.01.2016 Green Worldz (DP) 89 Deathplace Team 15.01.2016 Green Worldz (DP) 88 Deathplace Team 27.12.2015 Green Worldz (DP) 87 Deathplace Team 25.12.2015 Green Worldz (DP) 86 Deathplace Team 25.12.2015 Green Worldz (DP) 85 Deathplace Team 25.12.2015 Green Worldz (DP) 83 Deathplace Team 25.12.2015 Green Worldz (DP) 82 Deathplace Team 11.12.2015 Green Worldz (DP) 81 Deathplace Team 10.12.2015 Green Worldz (DP) 80 Deathplace Team 9.12.2015 Green Worldz (DP) 79 Deathplace Team 28.11.2015 Green Worldz (DP) 78 Deathplace Team 9.11.2015 Green Worldz (DP) 77 Deathplace Team 3.11.2015 Green Worldz (DP) 76 Deathplace Team 12.10.2015 Green Worldz (DP) 75 Deathplace Team 12.10.2015 Green Worldz (DP) 74 Deathplace Team 17.09.2015 Green Worldz (DP) 73 Deathplace Team 17.09.2015 Green Worldz (DP) 72 Deathplace Team 23.08.2015 Green Worldz (DP) 71 Deathplace Team 23.08.2015 Green Worldz (DP) 70 Deathplace Team 23.08.2015 Green Worldz (DP) 69 Deathplace Team 17.06.2015 Green Worldz (DP) 68 Deathplace Team 17.06.2015 Green Worldz (DP) 67 Deathplace Team 17.06.2015 Green Worldz (DP) 66 Deathplace Team 21.05.2015 Green Worldz (DP) 65 Deathplace Team 13.05.2015 Green Worldz (DP) 65 Deathplace Team 21.05.2015 Green Worldz (DP) 64 Deathplace Team 11.05.2015 Green Worldz (DP) 63 Deathplace Team 7.05.2015 Green Worldz (DP) 62 Deathplace Team 5.05.2015 Green Worldz (DP) 61 Deathplace Team 2.05.2015 Green Worldz (DP) 60 Deathplace Team 2.05.2015 Green Worldz (DP) 59 Deathplace Team 2.05.2015 Green Worldz (DP) 58 Deathplace Team 19.04.2015 Green Worldz (DP) 57 Deathplace Team 7.04.2015 Green Worldz (DP) 56 Deathplace Team 1.04.2015 Green Worldz (DP) 55 Deathplace Team 5.03.2015 Green Worldz (DP) 54 Deathplace Team 1.03.2015 Green Worldz (DP) 53 Deathplace Team 27.02.2015 Green Worldz (DP) 52 Deathplace Team 25.02.2015 Green Worldz (DP) 51 Deathplace Team 23.02.2015 Green Worldz (DP) 50 Deathplace Team 15.02.2015 Green Worldz (DP) 49 Deathplace Team 7.02.2015 Green Worldz (DP) 48 Deathplace Team 3.02.2015 Green Worldz (DP) 47 Deathplace Team 1.02.2015 Green Worldz (DP) 46 Deathplace Team 31.01.2015 Green Worldz (DP) 45 Deathplace Team 31.01.2015 Green Worldz (DP) 44 Deathplace Team 31.01.2015 Green Worldz (DP) 43 Deathplace Team 5.01.2015 Green Worldz (DP) 42 Deathplace Team 31.12.2014 Green Worldz (DP) 41 Deathplace Team 31.12.2014 Green Worldz (DP) 40 Deathplace Team 31.12.2014 Green Worldz (DP) 39 Deathplace Team 31.12.2014 Green Worldz (DP) 38 Deathplace Team 31.12.2014 Green Worldz (DP) 37 Deathplace Team 31.12.2014 Green Worldz (DP) 36 Deathplace Team 31.12.2014 Green Worldz (DP) 35 Deathplace Team 22.12.2014 Green Worldz (DP) 34 Deathplace Team 18.12.2014 Green Worldz (DP) 33 Deathplace Team 13.12.2014 Green Worldz (DP) 32 Deathplace Team 13.12.2014 Green Worldz (DP) 31 Deathplace Team 4.12.2014 Green Worldz (DP) 30 Deathplace Team 24.11.2014 Green Worldz (DP) 29 Deathplace Team 2.12.2014 Green Worldz (DP) 28 Deathplace Team 7.11.2014 Green Worldz (DP) 27 Deathplace Team 14.10.2014 Green Worldz (DP) 26 Deathplace Team 11.10.2014 Green Worldz (DP) 25 Deathplace Team 10.10.2014 Green Worldz (DP) 24 Deathplace Team 6.09.2014 Green Worldz (DP) 23 Deathplace Team 6.09.2014