Green Worldz

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 107 - Đang tiến hànhToàn trái đất bị bao phủ bởi cây. Vào năm 2017, thực vật ở Tokyo mọc đầy rẫy và bắt đầu giết chóc con người. Những người sống sót được bảo vệ nhờ con đường điện ngầm, nhưng nguồn cung cấp dần cạn kiệt. Hãy cùng hòa mình với nhân vật học sinh cao trung Akira đối đầu với các loài cây trong cuộc chiến sống còn!!!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Green Worldz 107 28.04.2016 Green Worldz 106 27.04.2016 Green Worldz 105 27.04.2016 Green Worldz 104 Deathplace Team 24.04.2016 Green Worldz 101 Deathplace Team 14.03.2016 Green Worldz 100 Deathplace Team 13.03.2016 Green Worldz 99 Deathplace Team 13.03.2016 Green Worldz 98 Deathplace Team 11.03.2016 Green Worldz 97 Deathplace Team 11.03.2016 Green Worldz 96 Deathplace Team 11.03.2016 Green Worldz 95 5.03.2016 Green Worldz 94 5.03.2016 Green Worldz 93 5.03.2016 Green Worldz 92 5.03.2016 Green Worldz 91 5.03.2016 Green Worldz 89 Deathplace Team 6.01.2016 Green Worldz 88 Deathplace Team 6.01.2016 Green Worldz 87 Deathplace Team 24.12.2015 Green Worldz 86 Deathplace Team 24.12.2015 Green Worldz 85 Deathplace Team 24.12.2015 Green Worldz 84 Deathplace Team 24.12.2015 Green Worldz 83 Deathplace Team 24.12.2015 Green Worldz 22 ZWK 23.05.2014 Green Worldz 21 ZWK 22.05.2014 Green Worldz 20 ZWK 21.05.2014 Green Worldz 19 ZWK 20.05.2014 Green Worldz 18 ZWK 3.05.2014 Green Worldz 17 ZWK 3.05.2014 Green Worldz 16 ZWK 3.05.2014 Green Worldz 15 ZWK 3.05.2014 Green Worldz 14 ZWK 3.05.2014 Green Worldz 13 ZWK 3.05.2014 Green Worldz 12 ZWK 3.05.2014 Green Worldz 11 ZWK 3.05.2014 Green Worldz 10 ZWK 2.05.2014 Green Worldz 9 ZWK 2.05.2014 Green Worldz 8 ZWK 2.05.2014 Green Worldz 7 ZWK 2.05.2014 Green Worldz 6 ZWK 2.05.2014 Green Worldz 5 ZWK 2.05.2014 Green Worldz 4 ZWK 2.05.2014 Green Worldz 3 ZWK 2.05.2014 Green Worldz 2 ZWK 2.05.2014 Green Worldz 1 ZWK 2.05.2014