GTO: Paradise Lost

Tên khác: Great Teacher Onizuka: Paradise Lost

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Drama , Shounen .

Chương mới nhất: 123 - Đang tiến hànhHuyền thoại Onizuka đã trở lại với độc giả Việt Nam qua bộ truyện mới nhất của tác giả Fujiwara Tohru – GTO: Paradise Lost (tên đầy đủ Great Teacher Onizuka: Paradise Lost). Trong phần mới nhất này, các bạn sẽ vô cùng lấy làm ngạc nhiên khi mở đầu truyện lại là cảnh Onizuka râu tóc lôi thôi và đang… nằm khám. Điều gì đã khiến cho Onizuka phải vào tù ra tội? Những sự kiện hấp dẫn nào đang chờ đón anh ở một nơi đầy rẫy những tay anh chị gấu ó, tam giáo cửu lưu, không gì không có này? Nếu bạn đã là một fan của thầy giáo Onizuka bựa thì không còn gì để nói. Còn nếu không, hãy đọc ngay GTO: Paradise Lost để không bỏ lỡ một trong những bộ truyện vui nhộn và hấp dẫn nhất.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng GTO: Paradise Lost 123 21.10.2020 GTO: Paradise Lost 122.5 19.10.2020 GTO: Paradise Lost 122 17.10.2020 GTO: Paradise Lost 121 12.10.2020 GTO: Paradise Lost 120 9.10.2020 GTO: Paradise Lost 119 8.10.2020 GTO: Paradise Lost 118 5.10.2020 GTO: Paradise Lost 117 5.10.2020 GTO: Paradise Lost 116 3.10.2020 GTO: Paradise Lost 115 28.09.2020 GTO: Paradise Lost 114 26.09.2020 GTO: Paradise Lost 113 23.09.2020 GTO: Paradise Lost 112 20.09.2020 GTO: Paradise Lost 111 18.09.2020 GTO: Paradise Lost 110 18.09.2020 GTO: Paradise Lost 109 11.09.2020 GTO: Paradise Lost 108 10.09.2020 GTO: Paradise Lost 107 6.09.2020 GTO: Paradise Lost 106 30.08.2020 GTO: Paradise Lost 105 27.08.2020 GTO: Paradise Lost 104 27.08.2020 GTO: Paradise Lost 103 21.11.2019 GTO: Paradise Lost 102 27.08.2020 GTO: Paradise Lost 101 19.10.2019 GTO: Paradise Lost 100 8.10.2019 GTO: Paradise Lost 99 10.08.2019 GTO: Paradise Lost 98 8.08.2019 GTO: Paradise Lost 97 6.12.2018 GTO: Paradise Lost 96 5.12.2018 GTO: Paradise Lost 95 8.11.2018 GTO: Paradise Lost 93 6.10.2018 GTO: Paradise Lost 92 11.09.2018 GTO: Paradise Lost 91 12.08.2018 GTO: Paradise Lost 90 22.07.2018 GTO: Paradise Lost 87 17.06.2018 GTO: Paradise Lost 86 16.06.2018 GTO: Paradise Lost 85 5.06.2018 GTO: Paradise Lost 84 28.01.2018 GTO: Paradise Lost 83 23.01.2018 GTO: Paradise Lost 82 18.09.2017 GTO: Paradise Lost 81 26.08.2017 GTO: Paradise Lost 80 9.08.2017 GTO: Paradise Lost 79 11.07.2017 GTO: Paradise Lost 78 10.07.2017 GTO: Paradise Lost 77 1.07.2017 GTO: Paradise Lost 76 30.06.2017 GTO: Paradise Lost 75 28.06.2017 GTO: Paradise Lost 74 19.06.2017 GTO: Paradise Lost 73 9.06.2017 GTO: Paradise Lost 72 1.06.2017 GTO: Paradise Lost 71 29.05.2017 GTO: Paradise Lost 70 17.05.2017 GTO: Paradise Lost 69 17.05.2017 GTO: Paradise Lost 68 13.05.2017 GTO: Paradise Lost 67 13.05.2017 GTO: Paradise Lost 66 3.03.2017 GTO: Paradise Lost 65 3.03.2017 GTO: Paradise Lost 64 2.11.2016 GTO: Paradise Lost 63 27.10.2016 GTO: Paradise Lost 62 15.10.2016 GTO: Paradise Lost 61 18.09.2016 GTO: Paradise Lost 60 9.09.2016 GTO: Paradise Lost 59 27.08.2016 GTO: Paradise Lost 58 22.08.2016 GTO: Paradise Lost 57 18.08.2016 GTO: Paradise Lost 56 11.08.2016 GTO: Paradise Lost 55 1.08.2016 GTO: Paradise Lost 54 1.08.2016 GTO: Paradise Lost 53 Mangavl.com 7.07.2016 GTO: Paradise Lost 52 Mangavl.com 7.07.2016 GTO: Paradise Lost 51 Mangavl.com 6.07.2016 GTO: Paradise Lost 50 Mangavl.com 30.06.2016 GTO: Paradise Lost 49 Mangavl.com 26.06.2016 GTO: Paradise Lost 48 Mega Team 6.06.2016 GTO: Paradise Lost 47 Mega Team 6.06.2016 GTO: Paradise Lost 46 Mega Team 6.06.2016 GTO: Paradise Lost 45 Mega Team 6.06.2016 GTO: Paradise Lost 44 Mega Team 3.06.2016 GTO: Paradise Lost 43 Mega Team 3.06.2016 GTO: Paradise Lost 42 Mega Team 15.05.2016 GTO: Paradise Lost 41 truyentranhtuan + Mega Team 1.04.2016 GTO: Paradise Lost 40 truyentranhtuan + Mega Team 27.03.2016 GTO: Paradise Lost 39 Mega Team 12.03.2016 GTO: Paradise Lost 38 truyentranhtuan + Mega Team 6.03.2016 GTO: Paradise Lost 37 truyentranhtuan + Mega Team 2.03.2016 GTO: Paradise Lost 36 truyentranhtuan + Mega Team 25.02.2016 GTO: Paradise Lost 35 truyentranhtuan + Mega Team 24.02.2016 GTO: Paradise Lost 34 truyentranhtuan + Mega Team 21.02.2016 GTO: Paradise Lost 33 truyentranhtuan + Mega Team 21.02.2016 GTO: Paradise Lost 32 truyentranhtuan + Mega Team 1.02.2016 GTO: Paradise Lost 31 truyentranhtuan + Mega Team 17.01.2016 GTO: Paradise Lost 30 truyentranhtuan + Mega Team 2.01.2016 GTO: Paradise Lost 29 truyentranhtuan + Mega Team 1.01.2016 GTO: Paradise Lost 28 truyentranhtuan + Mega Team 10.06.2015 GTO: Paradise Lost 27 truyentranhtuan + Mega Team 22.05.2015 GTO: Paradise Lost 26 truyentranhtuan + Mega Team 19.05.2015 GTO: Paradise Lost 25 truyentranhtuan + Mega Team 14.05.2015 GTO: Paradise Lost 24 truyentranhtuan + Mega Team 13.04.2015 GTO: Paradise Lost 23 truyentranhtuan + Mega Team 10.04.2015 GTO: Paradise Lost 22 truyentranhtuan.com 3.04.2015 GTO: Paradise Lost 21 truyentranhtuan + Mega Team 24.03.2015 GTO: Paradise Lost 20 truyentranhtuan + Mega Team 27.02.2015 GTO: Paradise Lost 19 truyentranhtuan + Mega Team 27.01.2015 GTO: Paradise Lost 18 Mega Team 20.01.2015 GTO: Paradise Lost 17 truyentranhtuan + Mega Team 14.12.2014 GTO: Paradise Lost 16 truyentranhtuan + Mega Team 11.12.2014 GTO: Paradise Lost 15 truyentranhtuan + Mega Team 2.12.2014 GTO: Paradise Lost 14 truyentranhtuan + Mega Team 3.11.2014 GTO: Paradise Lost 13 truyentranhtuan + Mega Team 16.10.2014 GTO: Paradise Lost 12 truyentranhtuan + Mega Team 10.10.2014 GTO: Paradise Lost 11 truyentranhtuan + Mega Team 30.09.2014 GTO: Paradise Lost 10 truyentranhtuan.com 19.08.2014 GTO: Paradise Lost 9 truyentranhtuan + Mega Team 8.08.2014 GTO: Paradise Lost 8 truyentranhtuan + Mega Team 17.07.2014 GTO: Paradise Lost 7 truyentranhtuan + Mega Team 11.07.2014 GTO: Paradise Lost 6 truyentranhtuan + Mega Team 11.07.2014 GTO: Paradise Lost 5 truyentranhtuan + Mega Team 5.06.2014 GTO: Paradise Lost 4 Mega Team 13.05.2014 GTO: Paradise Lost 3 Mega Team 30.04.2014 GTO: Paradise Lost 2 Mega Team 24.04.2014 GTO: Paradise Lost 1 Mega Team 23.04.2014