GTO: Shonan 14 Days

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 70 - Đang tiến hànhĐây là phần sáng tạo thêm của bộ manga GTO (Great Teacher Onizuka – ở Việt Nam xuất bản dưới tên Tôi đi tìm tôi, lúc đó nxb làm ăn vớ vẩn, cố gắng Việt Nam hóa truyện này, đồng thời còn cắt bỏ nhiều đoạn), là đoạn tiếp sau khi Onizuka bị Teshigara (thầy giáo yêu điên cuồng Fuyutsuki-chan nhưng cô lại yêu Onizuka) bắn trọng thương (nghĩa là gần gần cuối, trước khi “kẻ thù” cuối cùng xuất hiện). Sau khi bị Teshigara bắn trọng thương và được điều trị tại bệnh viện, như mọi lần Onizuka lại trốn khỏi bệnh viện, anh đã có 14 ngày tự do đến một nơi mà không ai biết, và khi anh trở lại thì xuất hiện tờ thông báo truy nã một kẻ trông rất giống anh, Onizuka đã làm gì trong 14 ngày đó? 14 ngày tại Shonan?

 


GTO: Shonan 14 Days manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng GTO: Shonan 14 Days 70 Oni-Baku Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 69 Oni-Baku Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 68 Oni-Baku Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 68-1 Oni-Baku Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 68-2 Oni-Baku Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 68-3 Oni-Baku Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 68-4 Oni-Baku Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 67 Oni-Baku Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 66 Oni-Baku Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 65 Oni-Baku Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 64 Oni-Baku Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 63 Oni-Baku Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 62 Oni-Baku Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 61 Oni-Baku Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 60 Deathplace Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 59 Deathplace Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 58 Deathplace Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 57 Deathplace Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 56 Deathplace Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 55 Deathplace Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 54 Deathplace Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 53 Anonymous 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 52 Anonymous 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 51 Anonymous 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 50 Anonymous 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 49 Anonymous 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 48 Anonymous 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 47 Anonymous 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 46 TKVN Group 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 45 TKVN Group 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 44 TKVN Group 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 43 TKVN Group 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 42 TKVN Group 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 41 TKVN Group 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 40 TKVN Group 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 39 TKVN Group 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 38 TKVN Group 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 37 TKVN Group 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 36 TKVN Group 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 35 Anonymous 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 34 Anonymous 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 33 Anonymous 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 32 vnsharing.net 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 31 comicvn.net 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 31-1 vnsharing.net 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 30 comicvn.net 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 29 blogtruyen.com 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 28 blogtruyen.com 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 27 blogtruyen.com 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 26 blogtruyen.com 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 25 blogtruyen.com 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 24 blogtruyen.com 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 23 Anonymous 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 22 Anonymous 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 21 Deathplace Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 20 Deathplace Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 19 Deathplace Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 18 Deathplace Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 18-1 Deathplace Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 17 Deathplace Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 16 Deathplace Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 15 Deathplace Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 15-1 Deathplace Team 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 14 A4V.Manga 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 13 A4V.Manga 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 12 A4V.Manga 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 11 A4V.Manga 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 10 A4V.Manga 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 9 A4V.Manga 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 8 A4V.Manga 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 7 A4V.Manga 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 6 A4V.Manga 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 5 A4V.Manga 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 4 A4V.Manga 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 3 A4V.Manga 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 2 A4V.Manga 20.07.2014 GTO: Shonan 14 Days 1 A4V.Manga 20.07.2014