Guardian Dog

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Romance , School Life , Sci-fi , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 22 - Hoàn thànhKurosaka Gendo chỉ là một học sinh trung học bình thường, chuyên gia trốn trực nhật. Nhưng cuộc sống thanh bình của Gengo kết thúc khi gặp một người đàn ông lạ. Đó là một người ngoài hành tinh và đang cần cơ thể của Gengo để tồn tại trên trái đất.

 


Guardian Dog manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Guardian Dog 22 TKVN Group 1.10.2013 Guardian Dog 21 TKVN Group 1.10.2013 Guardian Dog 20 TKVN Group 1.10.2013 Guardian Dog 19 TKVN Group 1.10.2013 Guardian Dog 18 TKVN Group 1.10.2013 Guardian Dog 17 TKVN Group 1.10.2013 Guardian Dog 16 TKVN Group 1.10.2013 Guardian Dog 15 TKVN Group 1.10.2013 Guardian Dog 14 TKVN Group 1.10.2013 Guardian Dog 13 TKVN Group 1.10.2013 Guardian Dog 12 TKVN Group 1.10.2013 Guardian Dog 11 TKVN Group 1.10.2013 Guardian Dog 10 TKVN Group 1.10.2013 Guardian Dog 9 TKVN Group 1.10.2013 Guardian Dog 8 TKVN Group 1.10.2013 Guardian Dog 7 TKVN Group 1.10.2013 Guardian Dog 6 TKVN Group 1.10.2013 Guardian Dog 5 TKVN Group 1.10.2013 Guardian Dog 4 TKVN Group 1.10.2013 Guardian Dog 3 TKVN Group 1.10.2013 Guardian Dog 2 TKVN Group 1.10.2013 Guardian Dog 1 TKVN Group 1.10.2013