Gun x Clover

Tên khác: Gun Clover; GunxClover

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Comedy , Martial Arts , Romance , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 46 - Đang tiến hànhGun x Clover lấy bối cảnh trường trung học Mikado là nơi đào tạo ra những vệ sĩ tốt nhất. Và nhân vật chính của chúng ta, Miroto Hayama, là một trong số đó, nhưng cậu lại không hề có cấp bậc. Vậy mà cậu lại được giao cho nhiệm vụ bảo vệ một người mà từ trước tới giờ chưa ai làm được. Liệu cậu có sống sót..?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Gun x Clover 47 14.02.2017 Gun x Clover 46 14.02.2017 Gun x Clover 45 13.08.2016 Gun x Clover 44 3.08.2016 Gun x Clover 43 2.08.2016 Gun x Clover 42 1.08.2016 Gun x Clover 41 Amethyst Group 31.07.2016 Gun x Clover 40 Amethyst Group 23.07.2016 Gun x Clover 39 Amethyst Group 21.07.2016 Gun x Clover 38 Amethyst Group 22.04.2016 Gun x Clover 37 Amethyst Group 30.01.2016 Gun x Clover 36 Amethyst Group 24.01.2016 Gun x Clover 35 Amethyst Group 17.12.2015 Gun x Clover 34 Amethyst Group 14.09.2015 Gun x Clover 33 Amethyst Group 2.08.2015 Gun x Clover 32 Amethyst Group 13.06.2015 Gun x Clover 31 Amethyst Group 1.05.2015 Gun x Clover 30 Amethyst Group 22.04.2015 Gun x Clover 29 Amethyst Group 10.04.2015 Gun x Clover 28 Amethyst Group 19.03.2015 Gun x Clover 27 Amethyst Group 30.12.2014 Gun x Clover 26 manga24h.com 30.11.2014 Gun x Clover 25 Amethyst Group 24.08.2014 Gun x Clover 24 Amethyst Group 19.08.2014 Gun x Clover 23 Amethyst Group 7.08.2014 Gun x Clover 22 Amethyst Group 11.05.2014 Gun x Clover 21 Amethyst Group 13.04.2014 Gun x Clover 20 Amethyst Group 13.04.2014 Gun x Clover 19 Amethyst Group 13.04.2014 Gun x Clover 18 Amethyst Group 13.04.2014 Gun x Clover 17 Amethyst Group 13.04.2014 Gun x Clover 16 Amethyst Group 13.04.2014 Gun x Clover 15 Amethyst Group 13.04.2014 Gun x Clover 14 Amethyst Group 13.04.2014 Gun x Clover 13 Amethyst Group 13.04.2014 Gun x Clover 12 Amethyst Group 13.04.2014 Gun x Clover 11 Amethyst Group 13.04.2014 Gun x Clover 10 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 12.04.2014 Gun x Clover 9 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 12.04.2014 Gun x Clover 8 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 12.04.2014 Gun x Clover 7 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 12.04.2014 Gun x Clover 6 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 12.04.2014 Gun x Clover 5 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 12.04.2014 Gun x Clover 4 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 12.04.2014 Gun x Clover 3 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 12.04.2014 Gun x Clover 2 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 12.04.2014 Gun x Clover 1 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 12.04.2014