Gwisin Byeolgok

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Fantasy , Manhwa , Romance , Supernatural .

Chương mới nhất: 46 - Đang tiến hànhKhi Ah-ryoung còn là một đứa bé, mẹ của cô đã lập giao ước với một con quỷ có tên Nachal. Theo đó, hắn sẽ chiếm lấy cơ thể cô bé khi cô lên 15. Cô được thừa hưởng sức mạnh tinh thần đặc biệt từ mẹ khiến cô có thể nhìn thấy được những hồn ma từ bé. Rồi cũng đến lúc cô 15 tuổi, thời điểm con quỷ đoạt lấy cơ thể cô… nhưng bỗng một biến cố xảy ra…

 


Gwisin Byeolgok manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Gwisin Byeolgok 46 manga24h.com 5.10.2014 Gwisin Byeolgok 45 manga24h.com 20.09.2014 Gwisin Byeolgok 44 manga24h.com 13.09.2014 Gwisin Byeolgok 43 manga24h.com 4.09.2014 Gwisin Byeolgok 42 manga24h.com 4.09.2014 Gwisin Byeolgok 41 manga24h.com 4.09.2014 Gwisin Byeolgok 40 manga24h.com 4.09.2014 Gwisin Byeolgok 39 manga24h.com 29.08.2014 Gwisin Byeolgok 38 manga24h.com 29.08.2014 Gwisin Byeolgok 37 manga24h.com 29.08.2014 Gwisin Byeolgok 36 manga24h.com 18.08.2014 Gwisin Byeolgok 35 manga24h.com 13.08.2014 Gwisin Byeolgok 34 manga24h.com 19.07.2014 Gwisin Byeolgok 33 manga24h.com 11.07.2014 Gwisin Byeolgok 33 manga24h.com 11.07.2014 Gwisin Byeolgok 32 manga24h.com 11.07.2014 Gwisin Byeolgok 32 manga24h.com 11.07.2014 Gwisin Byeolgok 31 manga24h.com 3.06.2014 Gwisin Byeolgok 30 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 29 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 28 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 27 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 26 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 25 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 24 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 23 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 22 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 21 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 20 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 19 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 18 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 17 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 16 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 15 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 14 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 13 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 12 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 11 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 10 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 9 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 8 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 7 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 6 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 5 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 4 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 3 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 2 manga24h.com 1.10.2013 Gwisin Byeolgok 1 manga24h.com 1.10.2013