Habaek-eui Shinbu

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Drama , Fantasy , Historical , Romance , Shoujo .

Chương mới nhất: 82 - Đang tiến hànhNgôi làng nghèo khổ của Soah quyết định hy sinh cô cho Thủy Thần Habaek với niềm tin sẽ kết thúc hạn hán, tin rằng một cô gái xinh đẹp có thể làm Thủy Thần nguôi giận và ban mưa. Nhưng không ngờ Thủy Thần muốn giữ chứ không phải giết Soah, và cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được chào đón tại cung điện của Thủy Thần, nơi mà một cuộc sống mới đang chờ đón cô. Nhưng có một chuyện đáng ngạc nhiên hơn nữa, Thủy Thần… liệu Thủy Thần này khác với quái vật mà Soah tưởng tượng là bao ?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Habaek-eui Shinbu 82 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 81 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 80 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 79 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 78 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 77 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 76 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 75 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 74 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 73 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 72 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 71 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 70 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 69 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 68 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 67 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 66 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 65 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 64 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 63 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 62 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 61 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 60 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 59 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 58 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 57 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 56 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 55 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 54 xiS 8.10.2014 Habaek-eui Shinbu 53 xiS 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 52 xiS 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 51 xiS 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 50 xiS 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 49 xiS 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 48 xiS 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 47 xiS 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 46 xiS 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 45 xiS 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 44 xiS 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 43 xiS 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 42 xiS 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 41 xiS 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 40 xiS 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 39 xiS 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 38 Pixie Hollow 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 37 Pixie Hollow 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 36 Pixie Hollow 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 35 Pixie Hollow 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 34 Pixie Hollow 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 33 Pixie Hollow 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 32 Manga Palace Group 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 31 Manga Palace Group 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 30 Manga Palace Group 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 29 Manga Palace Group 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 28 Manga Palace Group 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 27 Manga Palace Group 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 26 Manga Palace Group 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 25 Manga Palace Group 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 24 Manga Palace Group 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 23 Manga Palace Group 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 22 Manga Palace Group 7.10.2014 Habaek-eui Shinbu 21 Manga Palace Group 6.10.2014 Habaek-eui Shinbu 20 Manga Palace Group 6.10.2014 Habaek-eui Shinbu 19 Manga Palace Group 6.10.2014 Habaek-eui Shinbu 18 Manga Palace Group 6.10.2014 Habaek-eui Shinbu 17 Manga Palace Group 6.10.2014 Habaek-eui Shinbu 16 Manga Palace Group 6.10.2014 Habaek-eui Shinbu 15 Manga Palace Group 6.10.2014 Habaek-eui Shinbu 14 Manga Palace Group 6.10.2014 Habaek-eui Shinbu 13 Manga Palace Group 6.10.2014 Habaek-eui Shinbu 12 Manga Palace Group 6.10.2014 Habaek-eui Shinbu 11 Manga Palace Group 6.10.2014 Habaek-eui Shinbu 10 Manga Palace Group 6.10.2014 Habaek-eui Shinbu 9 Manga Palace Group 6.10.2014 Habaek-eui Shinbu 8 Manga Palace Group 6.10.2014 Habaek-eui Shinbu 7 Manga Palace Group 6.10.2014 Habaek-eui Shinbu 6 Manga Palace Group 6.10.2014 Habaek-eui Shinbu 5 Manga Palace Group 6.10.2014 Habaek-eui Shinbu 4 Manga Palace Group 6.10.2014 Habaek-eui Shinbu 3 Manga Palace Group 6.10.2014 Habaek-eui Shinbu 2 Manga Palace Group 6.10.2014 Habaek-eui Shinbu 1 Manga Palace Group 6.10.2014