Hajimete no Aku

Tên khác: My First Mr. Akuno; My First Mr. Akun; My First Mr. Aku

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Fantasy , Romance , School Life , Sci-fi , Shounen , Slice of Life .

Chương mới nhất: 160 - Đang tiến hànhAkuno vốn được xem là nhà khoa học thiên tài trong tổ chức “hắc ám” nhưng lại chẳng hiểu gì về xã hội bên ngoài, còn Eiko là một cô nàng tinh quái vốn thuộc thành phần lãnh đạo trong tổ chức này. Do tổ chức bị phá vỡ nên hai chị em cậu đến ở nhờ nhà Kyoko. Sẵn có ham mê nghiên cứu khoa học nên Akuno quyết tâm “cải tạo” Kyoko thành đàn em của mình. Tuy nhiên, Kyoko chỉ đồng ý cho cậu ta “cải tạo” mình nếu như Akuno hòa nhập được với xã hội. Kể từ đây, hằng ngày Akuno theo Kyoko đến trường và gây cho Kyoko bao phen dở khóc dở cười, bản thân Akuno cũng gặp nhiều khốn đốn trong quá trình hòa nhập xã hội của mình. Liệu rằng cậu có thể sống một cuộc sống bình thường hay sẽ tiếp tục con đường tiến sỹ hắc ắm để rồi bị truy đuổi đây?


Hajimete no Aku manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hajimete no Aku 160 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 159 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 158 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 157 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 156 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 155 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 153 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 152 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 151 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 150 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 149 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 148 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 147 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 146 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 145 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 144 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 143 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 142 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 141 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 140 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 139 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 138 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 137 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 136 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 135 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 134 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 133 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 132 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 131 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 130 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 129 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 128 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 101 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 100 CAF Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 84 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 83 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 82 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 81 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 80 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 79 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 78 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 77 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 76 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 75 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 74 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 73 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 72 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 71 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 70 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 69 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 68 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 67 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 66 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 65 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 64 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 63 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 62 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 61 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 60 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 59 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 58 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 57 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 56 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 55 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 54 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 53 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 52 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 51 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 50 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 49 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 48 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 47 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 46 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 45 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 44 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 43 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 42 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 41 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 40 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 39 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 38 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 37 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 36 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 35 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 34 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 33 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 32 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 31 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 30 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 29 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 28 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 27 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 26 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 25 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 24 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 23 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 22 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 21 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 20 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 19 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 18 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 17 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 16 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 15 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 14 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 13 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 12 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 11 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 10 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 9 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 8 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 7 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 6 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 5 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 4 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 3 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 2 C2S Team 12.08.2014 Hajimete no Aku 1 C2S Team 12.08.2014