loading...

Hajimete No Gal

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shounen , Slice of Life .

Chương mới nhất: 26 - Đang tiến hànhQùy lạy dập đầu để nhờ một gyaru lấy đi đời trai tân nhưng bị từ chôi!? Tưởng như cuộc đời học sinh đến đây chấm dứt nhưng cô ả gyaru lại có một đề nghị bất ngờ…số phận main sẽ về đâu…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hajimete No Gal 26 6.03.2017 Hajimete No Gal 25 6.02.2017 Hajimete No Gal 24 30.01.2017 Hajimete No Gal 23 18.01.2017 Hajimete No Gal 22 18.01.2017 Hajimete No Gal 21 20.11.2016 Hajimete No Gal 20 20.11.2016 Hajimete No Gal 19 20.11.2016 Hajimete No Gal 18 20.11.2016 Hajimete No Gal 17 20.11.2016 Hajimete No Gal 16 20.11.2016 Hajimete No Gal 15 20.11.2016 Hajimete No Gal 14 20.11.2016 Hajimete No Gal 13 20.11.2016 Hajimete No Gal 12 20.11.2016 Hajimete No Gal 11 20.11.2016 Hajimete No Gal 10 20.11.2016 Hajimete No Gal 9 20.11.2016 Hajimete No Gal 8 20.11.2016 Hajimete No Gal 7 20.11.2016 Hajimete No Gal 6 20.11.2016 Hajimete No Gal 5 20.11.2016 Hajimete No Gal 4 20.11.2016 Hajimete No Gal 3 20.11.2016 Hajimete No Gal 2 20.11.2016 Hajimete No Gal 1 20.11.2016