Hakaijuu

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Horror , Mystery , Shounen .

Chương mới nhất: 55 - Đang tiến hànhAkira, là một học sinh lớp 11 và đang chuẩn bị cùng đi thi bóng rổ chung với người bạn thân Eiji… Nhưng mọi thứ không hề như cậu ấy muốn, sau một vụ động đất, lũ quái vật không rõ từ đâu đã tấn công thành phố của cậu… giết hết các người thân, tàn sát những người cậu ấy yêu quý… Trong tuyệt vọng và đâu khổ, cậu ấy sẽ tìm cách thoát khỏi thành phố… Và gặp lại người bạn thân từ nhỏ của mình..Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hakaijuu 55 26.05.2017 Hakaijuu 54 Amethyst Group 19.03.2016 Hakaijuu 53 Amethyst Group 26.04.2015 Hakaijuu 52.2 Amethyst Group 18.03.2015 Hakaijuu 52.1 Amethyst Group 15.03.2015 Hakaijuu 51 Mangawater 11.07.2014 Hakaijuu 50 Mangawater 11.07.2014 Hakaijuu 49 Amethyst Group 10.06.2014 Hakaijuu 48 Amethyst Group 8.06.2014 Hakaijuu 47 [Harem] 8.06.2014 Hakaijuu 46 Amethyst Group 7.06.2014 Hakaijuu 45 Amethyst Group 7.06.2014 Hakaijuu 44 Amethyst Group 6.06.2014 Hakaijuu 43 Amethyst Group 5.06.2014 Hakaijuu 42 Amethyst Group 5.06.2014 Hakaijuu 41 Amethyst Group 5.06.2014 Hakaijuu 40 Amethyst Group 5.06.2014 Hakaijuu 39 Amethyst Group 4.06.2014 Hakaijuu 38 [Harem] 4.06.2014 Hakaijuu 37 Amethyst Group 4.06.2014 Hakaijuu 36 Amethyst Group 3.06.2014 Hakaijuu 35 [Harem] 3.06.2014 Hakaijuu 34 Amethyst Group 2.06.2014 Hakaijuu 33 Amethyst Group 2.06.2014 Hakaijuu 32 Amethyst Group 1.06.2014 Hakaijuu 31 Amethyst Group 1.06.2014 Hakaijuu 30 Amethyst Group 1.06.2014 Hakaijuu 29 Amethyst Group 1.06.2014 Hakaijuu 28 [Harem] 1.06.2014 Hakaijuu 27 Amethyst Group 31.05.2014 Hakaijuu 26 Amethyst Group 30.05.2014 Hakaijuu 25 Amethyst Group 29.05.2014 Hakaijuu 24 [Harem] 29.05.2014 Hakaijuu 23 Amethyst Group 27.05.2014 Hakaijuu 22 [Harem] 27.05.2014 Hakaijuu 21 [Harem] 26.05.2014 Hakaijuu 20 Amethyst Group 25.05.2014 Hakaijuu 19 manga24h.com 25.05.2014 Hakaijuu 18 Amethyst Group 24.05.2014 Hakaijuu 17 Amethyst Group 24.05.2014 Hakaijuu 16 Amethyst Group 23.05.2014 Hakaijuu 15 Amethyst Group 22.05.2014 Hakaijuu 14 Amethyst Group 21.05.2014 Hakaijuu 13 Amethyst Group 20.05.2014 Hakaijuu 12 Amethyst Group 19.05.2014 Hakaijuu 11 Amethyst Group 18.05.2014 Hakaijuu 10 Amethyst Group 18.05.2014 Hakaijuu 9 Amethyst Group 16.05.2014 Hakaijuu 8 Amethyst Group 12.05.2014 Hakaijuu 7 Amethyst Group 11.05.2014 Hakaijuu 6 Amethyst Group 11.05.2014 Hakaijuu 5 Amethyst Group 11.05.2014 Hakaijuu 4 Amethyst Group 11.05.2014 Hakaijuu 3 Amethyst Group 11.05.2014 Hakaijuu 2 Amethyst Group 11.05.2014 Hakaijuu 1 Amethyst Group 11.05.2014