Half &Half

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , One Shot , Romance , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 13 - Đang tiến hànhShin-ichi Nagakawa và Yuuki Sanada cùng bị chết trong 1 vụ tai nạn. Nhưng 1 trong 2 người họ được hồi sinh. Trong khi chờ Chúa suy nghĩ ai sẽ là “kẻ sống sót”, họ sống lại, có điều phải dùng chung sự sống, chia sẻ cả cảm giác lẫn cảm xúc. Chuyện gì sẽ xảy ra trong 7 ngày chờ phán quyết của Chúa?


Half & Half manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Half &Half 13 Chuồn Chuồn 22.08.2015 Half &Half 12 Chuồn Chuồn 8.07.2015 Half &Half 11 Chuồn Chuồn 19.06.2015 Half &Half 10 Chuồn Chuồn 19.06.2015 Half &Half 9 Chuồn Chuồn 19.06.2015 Half &Half 8 Chuồn Chuồn 12.08.2014 Half &Half 7 Chuồn Chuồn 12.08.2014 Half &Half 6 Chuồn Chuồn 12.08.2014 Half &Half 5 Chuồn Chuồn 12.08.2014 Half &Half 4 Chuồn Chuồn 12.08.2014 Half &Half 3 Chuồn Chuồn 12.08.2014 Half &Half 2 Chuồn Chuồn 12.08.2014 Half &Half 1 Chuồn Chuồn 12.08.2014 Half &Half 0 Chuồn Chuồn 12.08.2014