Hamatora

Tên khác: Năng Lực Siêu Nhiên

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Supernatural .

Chương mới nhất: 13 - Đang tiến hànhNăng Lực Siêu Nhiên
Nguồn: hamtruyen.comTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hamatora 14.05.2015 Hamatora 14.05.2015 Hamatora 14.05.2015 Hamatora 14.05.2015 Hamatora 14.05.2015 Hamatora 14.05.2015 Hamatora 14.05.2015 Hamatora 14.05.2015 Hamatora 14.05.2015 Hamatora 14.05.2015 Hamatora 14.05.2015 Hamatora 14.05.2015 Hamatora 14.05.2015