Hammer Session!

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Comedy , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 96 - Đang tiến hànhTại một nơi nào đó trong thành phố, xe cảnh sát đang áp giải những tội phạm nghiêm trọng đến Kitakanto – nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian. Không ngờ, giữa đường chiếc xe phát hỏa, và hai tên tù nhân chớp cơ hội đào tẩu thành công! Một là gã hung thần có vẻ ngoài to lớn bặm trợn, trên người đầy những hình xăm tôn giáo. Một là tay đại bịp khôn khéo đầy tài lanh. Nửa đêm, chúng trốn vội vào ngôi trường cấp hai nằm sâu trong núi, và tay đại bịp trở thành thầy giáo.


Hammer Session! manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hammer Session! 96 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 95 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 94 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 93 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 92 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 91 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 90 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 89 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 88 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 87 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 86 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 85 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 84 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 83 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 82 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 81 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 80 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 79 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 78 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 77 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 76 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 75 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 74 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 73 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 72 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 71 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 70 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 69 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 68 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 67 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 66 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 65 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 64 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 63 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 62 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 61 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 60 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 59 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 58 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 57 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 56 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 55 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 54 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 53 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 52 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 51 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 50 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 49 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 48 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 47 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 46 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 45 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 44 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 43 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 42 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 41 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 40 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 39 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 38 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 37 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 36 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 35 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 34 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 33 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 32 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 31 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 30 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 29 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 28 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 27 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 26 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 25 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 24 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 23 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 22 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 21 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 20 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 19 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 18 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 17 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 16 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 15 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 14 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 13 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 12 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 11 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 10 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 9 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 8 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 7 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 6 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 5 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 4 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 3 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 2 bamboo forest 12.08.2014 Hammer Session! 1 bamboo forest 12.08.2014