Hanagimi to Koisuru Watashi

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Romance , School Life .

Chương mới nhất: 35 - Đang tiến hànhNanase Sakashita là một học sinh gương mẫu nhưng điều đó không thể cản cô có tình cảm vớiHana-kun – một học sinh cá biệt.Hana-kun đã vô tình đánh rơi một chiếc hộp nhỏ đâu đó trên sân trường. Khi Nanase cố gắng trả lại,Hana-kun bảo cô ấy giữ nó vì đã quá trể để tặng nó cho người anh ta thích. Người đó là ai?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hanagimi to Koisuru Watashi 35 13.07.2016 Hanagimi to Koisuru Watashi 34 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 33 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 32 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 31 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 30 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 29 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 28 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 27 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 26 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 25 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 24 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 23 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 22 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 21 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 20 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 19 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 18 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 17 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 16 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 15 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 14 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 13 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 12.5 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 12 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 11 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 10 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 9 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 8 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 7 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 6 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 5 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 4 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 3 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 2 16.04.2015 Hanagimi to Koisuru Watashi 1 16.04.2015