loading...

Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng

Tên khác: The Dragon Next Door

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Fantasy , Manhwa , Slice of Life .

Chương mới nhất: 95 - Đang tiến hànhMời các bạn gặp anh hàng xóm của tôi – một tiểu thuyết gia, một tên đãng trí, mượn đồ rồi ỉm luôn, hắn thích chơi game MMORPGs, v…v. và cái quan trọng nhất: Hàng xóm của tôi, hắn là RỒNG.
Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng là bộ truyện tranh vô cùng hài hước, một khi đã đọc, bạn sẽ không thể nhịn cười trước đủ các tình huống quái gở do anh bạn rồng gây ra cho hàng xóm quanh nhà mình. Không chỉ có vậy, anh hàng xóm rồng này sẽ kéo theo cơ man các bà con họ hàng, bạn bè đàn đúm cũng là đủ các thể loại rồng khác nhau với tính tình vô cùng tưng tửng cộng thêm các kiểu phép thuật… chết người khiến cho hàng xóm không thiếu phen điêu đứng. Nào hãy cùng tìm hiểu xem khi có một ông hàng xóm rồng thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên như thế nào qua Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng.

Tóm tắt Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng chương mới nhất:

Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng chương 56 – Long theo bà ngoại về nhà, kết thúc phần I bộ truyện.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 95 Mega Team 15.05.2017 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 94 13.05.2017 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 93 Mega Team 20.04.2017 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 92 Mega Team 20.04.2017 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 91 Mega Team 13.04.2017 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 90 comicvn.net 11.04.2017 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 89 10.04.2017 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 88 4.04.2017 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 87 13.03.2017 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 86 13.03.2017 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 85 13.03.2017 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 84 17.02.2017 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 83 31.12.2016 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 82 18.12.2016 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 81 7.12.2016 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 80 Devil Slayer Team 31.07.2016 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 79 Devil Slayer Team 2.03.2016 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 78 Devil Slayer Team 29.02.2016 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 77 Devil Slayer Team 15.12.2015 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 76 Devil Slayer Team 15.11.2015 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 75 Devil Slayer Team 11.10.2015 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 74 Devil Slayer Team 5.10.2015 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 73 Devil Slayer Team 30.09.2015 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 72 truyentranhtuan+[E]-L-[H] 20.09.2015 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 71 7 Team 8.04.2015 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 71 7 Team 20.09.2015 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 70 [E]-L-[H] vs 7team 21.02.2015 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 69 7 Team 1.02.2015 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 68 7 Team 7.11.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 67 7 Team 28.10.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 66 7 Team 20.10.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 65 7 Team 12.10.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 64 7 Team 4.10.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 63 7 Team 4.10.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 62 7 Team 22.09.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 61 7 Team 13.09.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 60 7 Team 8.09.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 59 7 Team 31.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 58 7 Team 24.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 57 7 Team 20.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 56.6 7 Team 30.04.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 56.5 7 Team 25.04.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 56 7 Team 17.04.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 55 7 Team 9.04.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 54 7 Team 2.04.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 53 7 Team 2.04.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 52 7 Team 2.04.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 51 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 50 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 49 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 48 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 47 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 46 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 45 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 44 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 43 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 42 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 41 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 40 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 39 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 38 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 37 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 36 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 35 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 34 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 33 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 32 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 31 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 30 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 29 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 28 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 27 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 26 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 25 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 24 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 23 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 22 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 21 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 20 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 19 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 18 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 17 7 Team 13.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 16 7 Team 12.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 15 7 Team 12.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 14 7 Team 12.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 13 7 Team 12.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 12 7 Team 12.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 11 7 Team 12.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 10 7 Team 12.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 9 7 Team 12.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 8 7 Team 12.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 7 7 Team 12.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 6 7 Team 12.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 5 7 Team 12.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 4 7 Team 12.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 3 7 Team 12.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 2 7 Team 12.08.2014 Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng 1 7 Team 12.08.2014