Hành trình hậu tận thế

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Horror , Seinen .

Chương mới nhất: 113 - Đang tiến hànhHành trình hậu tận thế – A Post-Apocalyptic Journey – Câu chuyện về vùng đất hoang tàn hậu tận thế đầy rẫy sự đồi trụy. Chúng ta sẽ được dõi theo cuộc hành trình của một kẻ buôn lậu, một kẻ tàn nhẫn và khát máu, người được coi là một con quái vật do dòng máu ác quỷ mà hắn được thừa hưởng. Hắn phải mạo hiểm, buôn lậu hàng hóa để sinh tồn trong một thế giới chỉ có kẻ mạnh nhất sống sót….Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hành trình hậu tận thế 269.2 5.04.2020 Hành trình hậu tận thế 113 19.04.2020 Hành trình hậu tận thế 112 19.04.2020 Hành trình hậu tận thế 111 19.04.2020 Hành trình hậu tận thế 110 5.04.2020 Hành trình hậu tận thế 109 1.04.2020 Hành trình hậu tận thế 108 1.04.2020 Hành trình hậu tận thế 107 11.03.2020 Hành trình hậu tận thế 106 9.03.2020 Hành trình hậu tận thế 105 1.03.2020 Hành trình hậu tận thế 104 1.03.2020 Hành trình hậu tận thế 103 1.03.2020 Hành trình hậu tận thế 102 1.03.2020 Hành trình hậu tận thế 101 1.03.2020 Hành trình hậu tận thế 100 2.01.2020 Hành trình hậu tận thế 99 21.12.2019 Hành trình hậu tận thế 98 21.12.2019 Hành trình hậu tận thế 97 11.12.2019 Hành trình hậu tận thế 96 23.11.2019 Hành trình hậu tận thế 95 23.11.2019 Hành trình hậu tận thế 94 7.11.2019 Hành trình hậu tận thế 93 5.11.2019 Hành trình hậu tận thế 92 1.11.2019 Hành trình hậu tận thế 91 28.10.2019 Hành trình hậu tận thế 90 28.10.2019 Hành trình hậu tận thế 89 24.10.2019 Hành trình hậu tận thế 88 28.10.2019 Hành trình hậu tận thế 87 16.10.2019 Hành trình hậu tận thế 86 14.10.2019 Hành trình hậu tận thế 85 11.10.2019 Hành trình hậu tận thế 84 10.10.2019 Hành trình hậu tận thế 83 7.10.2019 Hành trình hậu tận thế 83 9.10.2019 Hành trình hậu tận thế 81 3.10.2019 Hành trình hậu tận thế 80 2.10.2019 Hành trình hậu tận thế 79 2.10.2019 Hành trình hậu tận thế 78 2.10.2019 Hành trình hậu tận thế 77 1.10.2019 Hành trình hậu tận thế 76 30.09.2019 Hành trình hậu tận thế 75 26.09.2019 Hành trình hậu tận thế 74 24.09.2019 Hành trình hậu tận thế 73 21.09.2019 Hành trình hậu tận thế 72 21.09.2019 Hành trình hậu tận thế 71 17.09.2019 Hành trình hậu tận thế 70 14.09.2019 Hành trình hậu tận thế 69 14.09.2019 Hành trình hậu tận thế 68 14.09.2019 Hành trình hậu tận thế 67 11.09.2019 Hành trình hậu tận thế 66 6.09.2019 Hành trình hậu tận thế 65 4.09.2019 Hành trình hậu tận thế 64 4.09.2019 Hành trình hậu tận thế 63 4.09.2019 Hành trình hậu tận thế 62 4.09.2019 Hành trình hậu tận thế 61 4.09.2019 Hành trình hậu tận thế 60 4.09.2019 Hành trình hậu tận thế 59 4.09.2019 Hành trình hậu tận thế 58 4.09.2019 Hành trình hậu tận thế 57 4.09.2019 Hành trình hậu tận thế 56 15.08.2019 Hành trình hậu tận thế 55 4.09.2019 Hành trình hậu tận thế 54 4.09.2019 Hành trình hậu tận thế 53 6.08.2019 Hành trình hậu tận thế 52 6.08.2019 Hành trình hậu tận thế 51 6.08.2019 Hành trình hậu tận thế 50 6.08.2019 Hành trình hậu tận thế 49 6.08.2019 Hành trình hậu tận thế 48 6.08.2019 Hành trình hậu tận thế 47 6.08.2019 Hành trình hậu tận thế 46 6.08.2019 Hành trình hậu tận thế 45 6.08.2019 Hành trình hậu tận thế 44 14.07.2019 Hành trình hậu tận thế 43 14.07.2019 Hành trình hậu tận thế 42 14.07.2019 Hành trình hậu tận thế 41 25.06.2019 Hành trình hậu tận thế 40 25.06.2019 Hành trình hậu tận thế 39 25.06.2019 Hành trình hậu tận thế 38 25.06.2019 Hành trình hậu tận thế 37 25.06.2019 Hành trình hậu tận thế 36 9.06.2019 Hành trình hậu tận thế 35 9.06.2019 Hành trình hậu tận thế 34 9.06.2019 Hành trình hậu tận thế 33 27.05.2019 Hành trình hậu tận thế 32 27.05.2019 Hành trình hậu tận thế 31 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 30 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 29 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 28 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 27 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 26 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 25 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 24 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 23 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 22 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 21 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 20 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 19 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 18 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 17 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 16 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 15 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 14 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 13 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 12 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 11 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 10 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 9 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 8 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 7 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 6 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 5 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 4 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 3 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 2 21.05.2019 Hành trình hậu tận thế 1 21.05.2019