Hanzou no Mon

Tên khác: Path of the Assassin

Tác giả: .

Thể loại: Action , Drama , Historical , Martial Arts .

Chương mới nhất: 63.2 - Đang tiến hànhHanzou no Mon là câu chuyện về Hattori Hanzo, một ninja huyền thoại, với nhiệm vụ bảo vệ Tokugawa Ieyasu. Ieyasu chính là vị Shogun sau này sẽ thống nhất toàn bộ Nhật Bản. Nhưng trước khi ông làm được điều đó, ông phải trưởng thành và học cách chinh phục các quý cô. Là một hộ vệ bí mật của Ieyasu, Hanzo không chỉ dựa vào các thuật Ninja biến hóa của mình mà còn sống thân cận với vị Shogun trẻ như một người bạn.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hanzou no Mon 63.2 vagabondmanga.blogspot.com 4.03.2016 Hanzou no Mon 63.1 vagabondmanga.blogspot.com 4.03.2016 Hanzou no Mon 62.4 vagabondmanga.blogspot.com 3.02.2016 Hanzou no Mon 62.3 vagabondmanga.blogspot.com 3.02.2016 Hanzou no Mon 62.2 vagabondmanga.blogspot.com 3.02.2016 Hanzou no Mon 62.1 vagabondmanga.blogspot.com 3.02.2016 Hanzou no Mon 61 vagabondmanga.blogspot.com 3.02.2016 Hanzou no Mon 60 vagabondmanga.com 27.12.2015 Hanzou no Mon 59.2 vagabondmanga.com 16.12.2015 Hanzou no Mon 59.1 vagabondmanga.com 16.12.2015 Hanzou no Mon 58.2 vagabondmanga.com 12.11.2015 Hanzou no Mon 58.1 vagabondmanga.com 11.11.2015 Hanzou no Mon 57.2 vagabondmanga.com 21.10.2015 Hanzou no Mon 57.1 vagabondmanga.com 21.10.2015 Hanzou no Mon 56 vagabondmanga.blogspot.com 1.10.2015 Hanzou no Mon 55 vagabondmanga.blogspot.com 1.10.2015 Hanzou no Mon 54 vagabondmanga.com 7.09.2015 Hanzou no Mon 53.3 vagabondmanga.com 22.08.2015 Hanzou no Mon 53.2 vagabondmanga.com 22.08.2015 Hanzou no Mon 53.1 vagabondmanga.com 22.08.2015 Hanzou no Mon 52 vagabondmanga.com 22.08.2015 Hanzou no Mon 51 vagabondmanga.com 29.07.2015 Hanzou no Mon 50 vagabondmanga.com 29.07.2015 Hanzou no Mon 49.4 vagabondmanga.com 5.07.2015 Hanzou no Mon 49.3 vagabondmanga.com 5.07.2015 Hanzou no Mon 49.2 vagabondmanga.com 5.07.2015 Hanzou no Mon 49.1 vagabondmanga.com 5.07.2015 Hanzou no Mon 48 vagabondmanga.com 2.06.2015 Hanzou no Mon 47.2 vagabondmanga.com 2.06.2015 Hanzou no Mon 47.1 vagabondmanga.com 14.05.2015 Hanzou no Mon 46 vagabondmanga.com 24.04.2015 Hanzou no Mon 45 vagabondmanga.com 16.04.2015 Hanzou no Mon 44.1 vagabondmanga.com 6.04.2015 Hanzou no Mon 43 vagabondmanga.blogspot.com 18.03.2015 Hanzou no Mon 42 vagabondmanga.com 5.03.2015 Hanzou no Mon 41 vagabondmanga.com 21.02.2015 Hanzou no Mon 40 vagabondmanga.com 11.02.2015 Hanzou no Mon 39 vagabondmanga.com 7.02.2015 Hanzou no Mon 38 vagabondmanga.com 7.02.2015 Hanzou no Mon 37 vagabondmanga.com 14.01.2015 Hanzou no Mon 36.1 vagabondmanga.com 23.12.2014 Hanzou no Mon 35 vagabondmanga.com 23.12.2014 Hanzou no Mon 34 vagabondmanga.com 28.11.2014 Hanzou no Mon 33 vagabondmanga.com 2.12.2014 Hanzou no Mon 32.7 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 32.6 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 32.5 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 32.4 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 32.3 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 32.2 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 32.1 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 31.5 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 31.4 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 31.3 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 31.2 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 31.1 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 30 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 29 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 28 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 27 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 26 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 25 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 24 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 23 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 22 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 21 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 20 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 19 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 18 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 17.2 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 17.1 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 16 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 15 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 14 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 13 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 12 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 11 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 10 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 9 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 8 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 7 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 6 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 5 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 4 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 3 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 2 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 1 vagabondmanga.com 13.08.2014 Hanzou no Mon 36.2 vagabondmanga.com 30.12.2014