Hapi Mari

Tên khác: Happy Marriage

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , Smut .

Chương mới nhất: 40 - Đang tiến hànhNàng: Takanashi Chiwa, một nữ nhân viên văn phòng bình thường.

Trừ việc rất chán ghét đàn ông – Đặc biệt là đàn ông không biết tự chăm sóc bản thân.
Chàng: Hokuto Chiwa, Tổng Giám Đốc công ty nàng, đẹp trai giàu có.
Ngoại trừ việc: Nhà anh ta là một cái chuồng heo không hơn không kém!!!

Hapi Mari manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hapi Mari 40 Viet Harmony 14.08.2014 Hapi Mari 39 Viet Harmony 14.08.2014 Hapi Mari 38 Viet Harmony 14.08.2014 Hapi Mari 37 Viet Harmony 14.08.2014 Hapi Mari 36 Viet Harmony 14.08.2014 Hapi Mari 35 Viet Harmony 14.08.2014 Hapi Mari 34 Viet Harmony 14.08.2014 Hapi Mari 33 Viet Harmony 14.08.2014 Hapi Mari 32.5 Viet Harmony 14.08.2014 Hapi Mari 32 Viet Harmony 14.08.2014 Hapi Mari 31 Viet Harmony 14.08.2014 Hapi Mari 30 Viet Harmony 14.08.2014 Hapi Mari 29 Viet Harmony 14.08.2014 Hapi Mari 28 Viet Harmony 14.08.2014 Hapi Mari 27 Viet Harmony 14.08.2014 Hapi Mari 26 Viet Harmony 14.08.2014 Hapi Mari 25 Viet Harmony 14.08.2014 Hapi Mari 24 Viet Harmony 14.08.2014 Hapi Mari 23 Viet Harmony 14.08.2014 Hapi Mari 22 Viet Harmony 14.08.2014 Hapi Mari 21 Viet Harmony 14.08.2014 Hapi Mari 20 Viet Harmony 14.08.2014 Hapi Mari 19 Viet Harmony 14.08.2014 Hapi Mari 18 Viet Harmony 14.08.2014 Hapi Mari 17 Pinky Poison Group 14.08.2014 Hapi Mari 16 Pinky Poison Group 14.08.2014 Hapi Mari 15 Pinky Poison Group 14.08.2014 Hapi Mari 14 Pinky Poison Group 14.08.2014 Hapi Mari 13 Pinky Poison Group 14.08.2014 Hapi Mari 12 Pinky Poison Group 14.08.2014 Hapi Mari 11 Pinky Poison Group 14.08.2014 Hapi Mari 10 Pinky Poison Group 14.08.2014 Hapi Mari 9 Pinky Poison Group 14.08.2014 Hapi Mari 8 Pinky Poison Group 14.08.2014 Hapi Mari 7 Pinky Poison Group 14.08.2014 Hapi Mari 6 Pinky Poison Group 14.08.2014 Hapi Mari 5 Pinky Poison Group 14.08.2014 Hapi Mari 4 Pinky Poison Group 14.08.2014 Hapi Mari 3 Pinky Poison Group 14.08.2014 Hapi Mari 2 Pinky Poison Group 14.08.2014 Hapi Mari 1 Pinky Poison Group 14.08.2014