Hard Core Leveling Warrior

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Manhwa , Supernatural , Webtoon .

Chương mới nhất: 176 - Đang tiến hànhLucid Adventure – Một ứng dụng cho phép người dùng mơ và tham gia trò chơi cùng một lúc. Main là nhân vật bá dzơ với tất cả thông số đều max và đang là người chơi xếp hạng 1. Pee kịck xảy ra khi 1 em gái ất ơ nào đó cải trang thành 1 cháu noob canh lúc main đang phê thọt cho 1 nhát, cướp sạch item và để quái bụp main lên dĩa. Đặc điểm ở trò chơi này là khi tạch, tất cả thông số sẽ trở về 1, cháu main lầy lội max 999 từ thiên đường rơi xuống địa ngục trần game, trước khi được 1 em bánh bao bự cỡ cái tô ra tay nghĩa hiệp cứu với đời zai và tiếp tục hành trình trần ai khoai củ của mình. – Một bộ truyện về game mang tính chất bựa lòi siêu nhộn vừa mới ra mắt trên mạng
Nguồn : ComicvnTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hard Core Leveling Warrior 196 30.07.2019 Hard Core Leveling Warrior 176 21.07.2019 Hard Core Leveling Warrior 175 18.07.2019 Hard Core Leveling Warrior 174 17.07.2019 Hard Core Leveling Warrior 173 14.07.2019 Hard Core Leveling Warrior 172 13.07.2019 Hard Core Leveling Warrior 171 10.07.2019 Hard Core Leveling Warrior 170 3.07.2019 Hard Core Leveling Warrior 169 30.06.2019 Hard Core Leveling Warrior 168 27.06.2019 Hard Core Leveling Warrior 167 25.06.2019 Hard Core Leveling Warrior 166 23.06.2019 Hard Core Leveling Warrior 164 15.06.2019 Hard Core Leveling Warrior 163 13.06.2019 Hard Core Leveling Warrior 162 12.06.2019 Hard Core Leveling Warrior 161 11.06.2019 Hard Core Leveling Warrior 160 10.06.2019 Hard Core Leveling Warrior 159 9.06.2019 Hard Core Leveling Warrior 157 12.05.2019 Hard Core Leveling Warrior 152 23.04.2019 Hard Core Leveling Warrior 151 20.04.2019 Hard Core Leveling Warrior 150 8.04.2019 Hard Core Leveling Warrior 149 4.04.2019 Hard Core Leveling Warrior 148 31.03.2019 Hard Core Leveling Warrior 146 23.03.2019 Hard Core Leveling Warrior 145 21.03.2019 Hard Core Leveling Warrior 144 17.03.2019 Hard Core Leveling Warrior 143 16.03.2019 Hard Core Leveling Warrior 142 9.03.2019 Hard Core Leveling Warrior 141 6.03.2019 Hard Core Leveling Warrior 140 3.03.2019 Hard Core Leveling Warrior 139 27.02.2019 Hard Core Leveling Warrior 138 26.02.2019 Hard Core Leveling Warrior 137 22.02.2019 Hard Core Leveling Warrior 135 20.02.2019 Hard Core Leveling Warrior 132 16.02.2019 Hard Core Leveling Warrior 131 30.01.2019 Hard Core Leveling Warrior 130 28.01.2019 Hard Core Leveling Warrior 129 27.01.2019 Hard Core Leveling Warrior 128 21.01.2019 Hard Core Leveling Warrior 127 20.01.2019 Hard Core Leveling Warrior 126 13.01.2019 Hard Core Leveling Warrior 125 10.01.2019 Hard Core Leveling Warrior 124 6.01.2019 Hard Core Leveling Warrior 123 3.01.2019 Hard Core Leveling Warrior 122 2.01.2019 Hard Core Leveling Warrior 120 31.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 118 29.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 117 28.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 116 27.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 115 26.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 114 26.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 113 24.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 112 22.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 110 20.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 109 19.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 108 19.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 107 17.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 106 16.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 105 14.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 104 14.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 104 28.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 103 12.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 103 28.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 102 11.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 102 28.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 101 10.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 101 28.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 100 9.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 99 8.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 99 24.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 98 6.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 98 11.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 98 24.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 97 6.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 97 24.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 96 4.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 96 24.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 95 3.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 94 2.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 93 1.12.2018 Hard Core Leveling Warrior 92 30.11.2018 Hard Core Leveling Warrior 91 29.11.2018 Hard Core Leveling Warrior 90 28.11.2018 Hard Core Leveling Warrior 89 27.11.2018 Hard Core Leveling Warrior 88 27.11.2018 Hard Core Leveling Warrior 87 25.11.2018 Hard Core Leveling Warrior 86 24.11.2018 Hard Core Leveling Warrior 85 21.11.2018 Hard Core Leveling Warrior 85 23.11.2018 Hard Core Leveling Warrior 83 19.11.2018 Hard Core Leveling Warrior 82 18.11.2018 Hard Core Leveling Warrior 81 17.11.2018 Hard Core Leveling Warrior 80 16.11.2018 Hard Core Leveling Warrior 79 15.11.2018 Hard Core Leveling Warrior 78 12.11.2018 Hard Core Leveling Warrior 77 11.11.2018 Hard Core Leveling Warrior 76 9.11.2018 Hard Core Leveling Warrior 75 7.11.2018 Hard Core Leveling Warrior 73 4.11.2018 Hard Core Leveling Warrior 72 1.11.2018 Hard Core Leveling Warrior 71 1.11.2018 Hard Core Leveling Warrior 69 25.10.2018 Hard Core Leveling Warrior 68 22.10.2018 Hard Core Leveling Warrior 67 20.10.2018 Hard Core Leveling Warrior 66 17.10.2018 Hard Core Leveling Warrior 65 15.10.2018 Hard Core Leveling Warrior 64 12.10.2018 Hard Core Leveling Warrior 63 10.10.2018 Hard Core Leveling Warrior 62 7.10.2018 Hard Core Leveling Warrior 61 3.10.2018 Hard Core Leveling Warrior 60 3.10.2018 Hard Core Leveling Warrior 59 2.10.2018 Hard Core Leveling Warrior 58 30.09.2018 Hard Core Leveling Warrior 57 28.09.2018 Hard Core Leveling Warrior 56 26.09.2018 Hard Core Leveling Warrior 55 25.09.2018 Hard Core Leveling Warrior 54 23.09.2018 Hard Core Leveling Warrior 53 22.09.2018 Hard Core Leveling Warrior 51 8.09.2018 Hard Core Leveling Warrior 50 6.09.2018 Hard Core Leveling Warrior 49 2.09.2018 Hard Core Leveling Warrior 48 1.09.2018 Hard Core Leveling Warrior 47 31.08.2018 Hard Core Leveling Warrior 46 30.08.2018 Hard Core Leveling Warrior 42 25.08.2018 Hard Core Leveling Warrior 40 18.08.2018 Hard Core Leveling Warrior 39 15.08.2018 Hard Core Leveling Warrior 38 14.08.2018 Hard Core Leveling Warrior 37 9.08.2018 Hard Core Leveling Warrior 36 5.08.2018 Hard Core Leveling Warrior 35 4.08.2018 Hard Core Leveling Warrior 34 3.08.2018 Hard Core Leveling Warrior 33 1.08.2018 Hard Core Leveling Warrior 32 29.07.2018 Hard Core Leveling Warrior 31 28.07.2018 Hard Core Leveling Warrior 29 25.07.2018 Hard Core Leveling Warrior 28 21.07.2018 Hard Core Leveling Warrior 27 13.07.2018 Hard Core Leveling Warrior 26 7.07.2018 Hard Core Leveling Warrior 25 22.12.2017 Hard Core Leveling Warrior 24 22.12.2017 Hard Core Leveling Warrior 23 14.11.2017 Hard Core Leveling Warrior 22 2.11.2017 Hard Core Leveling Warrior 21 1.11.2017 Hard Core Leveling Warrior 20 8.11.2016 Hard Core Leveling Warrior 19 8.11.2016 Hard Core Leveling Warrior 18 26.10.2016 Hard Core Leveling Warrior 17 26.10.2016 Hard Core Leveling Warrior 16 26.10.2016 Hard Core Leveling Warrior 15 26.10.2016 Hard Core Leveling Warrior 14 26.10.2016 Hard Core Leveling Warrior 13 26.10.2016 Hard Core Leveling Warrior 12 26.10.2016 Hard Core Leveling Warrior 11 3.05.2016 Hard Core Leveling Warrior 10 3.05.2016 Hard Core Leveling Warrior 9 3.05.2016 Hard Core Leveling Warrior 8 3.05.2016 Hard Core Leveling Warrior 7 3.05.2016 Hard Core Leveling Warrior 6 3.05.2016 Hard Core Leveling Warrior 5 3.05.2016 Hard Core Leveling Warrior 4 3.05.2016 Hard Core Leveling Warrior 3 3.05.2016 Hard Core Leveling Warrior 2 3.05.2016 Hard Core Leveling Warrior 1 3.05.2016