Hare Kon

Tên khác: ハレ婚。, Hare-Kon, Luật đa thê

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Romance .

Chương mới nhất: 124 - Đang tiến hànhMột thị trấn nơi đa thê là hợp pháp, một chàng trai coi vấn đề cưới vợ chỉ như trò chơi, một cô gái trẻ vì vài lí do nên toàn hốt phải “chồng người ta” và đã không còn tin vào tình yêu chân chính. Cuộc đời của họ sẽ đổi thay như thế nào, mời các bạn đón xem.      

Nguồn: Shirayuki Manga TeamTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hare Kon 124 8.04.2018 Hare Kon 123 30.03.2018 Hare Kon 122 28.03.2018 Hare Kon 121 26.03.2018 Hare Kon 120 25.03.2018 Hare Kon 119 23.03.2018 Hare Kon 118 23.03.2018 Hare Kon 117 23.03.2018 Hare Kon 116 23.03.2018 Hare Kon 115 23.03.2018 Hare Kon 114 23.03.2018 Hare Kon 113 23.03.2018 Hare Kon 112 Sky Garden Group 8.08.2017 Hare Kon 111 Sky Garden Group 8.08.2017 Hare Kon 110 Sky Garden Group 8.08.2017 Hare Kon 109 Sky Garden Group 8.08.2017 Hare Kon 108 Sky Garden Group 8.08.2017 Hare Kon 107 Sky Garden Group 8.08.2017 Hare Kon 106 Sky Garden Group 8.08.2017 Hare Kon 105 Sky Garden Group 8.08.2017 Hare Kon 104 Sky Garden Group 8.08.2017 Hare Kon 103 Sky Garden Group 8.08.2017 Hare Kon 102 Sky Garden Group 8.08.2017 Hare Kon 101 Sky Garden Group 8.08.2017 Hare Kon 100 Sky Garden Group 4.08.2017 Hare Kon 99 Sky Garden Group 4.08.2017 Hare Kon 98 Sky Garden Group 4.08.2017 Hare Kon 97 Sky Garden Group 4.08.2017 Hare Kon 96 Sky Garden Group 4.08.2017 Hare Kon 95 Sky Garden Group 4.08.2017 Hare Kon 94 Sky Garden Group 4.08.2017 Hare Kon 93 Sky Garden Group 4.08.2017 Hare Kon 92 Sky Garden Group 4.08.2017 Hare Kon 91 Sky Garden Group 4.08.2017 Hare Kon 90 8.01.2017 Hare Kon 89 8.01.2017 Hare Kon 88 8.01.2017 Hare Kon 87 8.01.2017 Hare Kon 86 2.01.2017 Hare Kon 85 2.01.2017 Hare Kon 84 2.01.2017 Hare Kon 83 2.01.2017 Hare Kon 82 30.12.2016 Hare Kon 81 30.12.2016 Hare Kon 80 16.01.2017 Hare Kon 79 30.12.2016 Hare Kon 78 30.12.2016 Hare Kon 77 21.09.2016 Hare Kon 76 21.09.2016 Hare Kon 75 20.09.2016 Hare Kon 74 20.09.2016 Hare Kon 73 20.09.2016 Hare Kon 72 20.09.2016 Hare Kon 71 19.09.2016 Hare Kon 70 19.09.2016 Hare Kon 69 19.09.2016 Hare Kon 68 19.09.2016 Hare Kon 67 19.09.2016 Hare Kon 66 19.09.2016 Hare Kon 65 4.09.2016 Hare Kon 64 4.09.2016 Hare Kon 63 4.09.2016 Hare Kon 62 4.09.2016 Hare Kon 61 4.09.2016 Hare Kon 60 4.09.2016 Hare Kon 59 29.08.2016 Hare Kon 58 29.08.2016 Hare Kon 57 29.08.2016 Hare Kon 56 Sky Garden Group 19.07.2016 Hare Kon 55 Sky Garden Group 19.07.2016 Hare Kon 54 Sky Garden Group 19.07.2016 Hare Kon 53 Sky Garden Group 19.07.2016 Hare Kon 52 Sky Garden Group 19.07.2016 Hare Kon 51 Sky Garden Group 19.07.2016 Hare Kon 50 Sky Garden Group 17.07.2016 Hare Kon 49 Sky Garden Group 27.03.2016 Hare Kon 48 Sky Garden Group 27.03.2016 Hare Kon 47 Sky Garden Group 27.03.2016 Hare Kon 46 Sky Garden Group 27.03.2016 Hare Kon 45 Sky Garden Group 27.03.2016 Hare Kon 44 Sky Garden Group 27.03.2016 Hare Kon 43 26.03.2016 Hare Kon 42 23.03.2016 Hare Kon 41 23.03.2016 Hare Kon 40 10.03.2016 Hare Kon 39 10.03.2016 Hare Kon 38 Sky Garden Group 8.03.2016 Hare Kon 37 Sky Garden Group 7.03.2016 Hare Kon 36 6.03.2016 Hare Kon 35 21.02.2016 Hare Kon 34 16.02.2016 Hare Kon 33 16.02.2016 Hare Kon 32 16.02.2016 Hare Kon 31 15.02.2016 Hare Kon 30 14.02.2016 Hare Kon 29 14.02.2016 Hare Kon 28 14.02.2016 Hare Kon 27 14.02.2016 Hare Kon 26 12.02.2016 Hare Kon 25 19.01.2016 Hare Kon 24 18.01.2016 Hare Kon 23 17.01.2016 Hare Kon 22 15.01.2016 Hare Kon 21 13.01.2016 Hare Kon 20 4.12.2015 Hare Kon 19 3.12.2015 Hare Kon 18 1.12.2015 Hare Kon 17 30.11.2015 Hare Kon 16 30.11.2015 Hare Kon 15 30.11.2015 Hare Kon 14 19.07.2015 Hare Kon 13 19.07.2015 Hare Kon 12 19.07.2015 Hare Kon 11 19.07.2015 Hare Kon 10 27.03.2015 Hare Kon 9 27.03.2015 Hare Kon 8 27.03.2015 Hare Kon 7 27.03.2015 Hare Kon 6 27.03.2015 Hare Kon 5 27.03.2015 Hare Kon 4 27.03.2015 Hare Kon 3 27.03.2015 Hare Kon 2 27.03.2015 Hare Kon 1 27.03.2015