Hareluya II Boy

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 119 - Đang tiến hànhTruyện kể về cuộc phiêu lưu của Hibino, một đứa con rơi của Chúa. Chúa đã gửi anh xuống đất để cuộc sống của ông ta tốt hơn và để thử thách anh ta. Kết quả của kiểm tra này sẽ quyết định tương lai của thế giới, bởi vì Thiên Chúa sẽ ko được phép có con trai và nếu Hibino thất bại nhân giới sẽ bị hủy diệt……


Hareluya II Boy manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hareluya II Boy 119 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 118 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 117 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 116 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 115 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 114 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 113 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 112 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 111 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 110 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 109 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 108 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 107 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 106 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 105 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 104 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 103 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 102 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 101 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 100 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 99 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 98 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 97 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 96 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 95 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 94 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 93 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 92 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 91 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 90 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 89 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 88 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 87 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 86 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 85 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 84 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 83 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 82 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 81 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 80 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 79 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 78 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 77 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 76 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 75 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 74 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 73 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 72 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 71 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 70 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 69 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 68 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 67 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 66 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 65 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 64 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 63 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 62 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 61 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 60 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 59 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 58 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 57 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 56 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 55 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 54 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 53 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 52 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 51 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 50 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 49 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 48 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 47 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 46 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 45 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 44 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 43 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 42 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 41 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 40 VT Group 14.08.2014 Hareluya II Boy 39 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 38 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 37 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 36 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 35 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 34 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 33 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 32 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 31 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 30 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 29 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 28 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 27 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 26 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 25 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 24 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 23 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 22 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 21 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 20 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 19 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 18 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 17 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 16 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 15 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 14 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 13 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 12 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 11 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 10 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 9 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 8 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 7 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 6 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 5 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 4 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 3 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 2 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 1 manga24h.com 14.08.2014 Hareluya II Boy 0 manga24h.com 14.08.2014