Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Drama , Fantasy , Romance , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 29 - Đang tiến hànhMuốn tiếp cận với người con gái mình yêu, bạn sẽ làm thế nào? Hiển nhiên mỗi người sẽ có một cách, nhưng chắc có lẽ, ai cũng muốn gây ấn tượng với nàng nhỉ?  Vâng, và còn gì ấn tượng hơn khi nàng và ta mắt nhìn mắt, thẹn thùng, rồi ta chợt lao lên… tung một đòn vô ảnh cước vào mặt nàng để… cứu nàng khỏi bị xe đụng.  Rồi một ngày nọ, nàng mua được một chiếc gương, và ta cũng không biết rằng chính chiếc gương đó sẽ là thứ thay đổi chính cuộc đời của ta và nàng…


Kagami no Kuni no Harisugawa manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 29 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 28 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 27 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 26 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 25 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 24 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 23 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 22 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 21 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 20 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 19 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 18 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 17 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 16 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 15 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 14 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 13 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 12 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 11 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 10 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 9 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 8 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 7 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 6 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 5.5 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 5 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 4 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 3 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 2 MTO 16.08.2014 Harisugawa Ở Thế Giới Trong Gương 1 MTO 16.08.2014