Hataraku Maousama

Tên khác: Demon Lord at Work!; Hataraku Maou-sama!; Work! Demon King!

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Fantasy , Romance , Supernatural .

Chương mới nhất: 71 - Đang tiến hànhQuỷ dữ suýt chút nữa đã thống trị được thế giới, nhưng một vị anh hùng đã ngăn chặn được chuyện đó xảy ra. Bọn quỷ mất hết phép thuật và bị đưa đến thế giới hiện đại. Ở đây, chúng sẽ sống như thế nào?
Nguồn: The Black Heaven + Konayuki+Bodoivn+oOo NTFA Group oOo + Hell Angel FamilyTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hataraku Maousama 71 12.07.2019 Hataraku Maousama 69 6.05.2019 Hataraku Maousama 68 12.04.2019 Hataraku Maousama 67 12.04.2019 Hataraku Maousama 66 6.03.2019 Hataraku Maousama 65.5 26.02.2019 Hataraku Maousama 65 8.02.2019 Hataraku Maousama 62 8.01.2019 Hataraku Maousama 61 5.01.2019 Hataraku Maousama 60 31.12.2018 Hataraku Maousama 59 28.11.2018 Hataraku Maousama 58 12.11.2018 Hataraku Maousama 56 16.09.2018 Hataraku Maousama 55 7.09.2018 Hataraku Maousama 54 15.08.2018 Hataraku Maousama 53 10.08.2018 Hataraku Maousama 52 10.08.2018 Hataraku Maousama 49.6 2.08.2018 Hataraku Maousama 49.5 1.08.2018 Hataraku Maousama 49 2.08.2018 Hataraku Maousama 48 2.08.2018 Hataraku Maousama 47 24.07.2018 Hataraku Maousama 46 20.07.2018 Hataraku Maousama 45 18.07.2018 Hataraku Maousama 44 18.07.2018 Hataraku Maousama 38 6.07.2018 Hataraku Maousama 37 6.07.2018 Hataraku Maousama 36 6.07.2018 Hataraku Maousama 35 6.07.2018 Hataraku Maousama 34 23.06.2018 Hataraku Maousama 33 23.06.2018 Hataraku Maousama 32 23.06.2018 Hataraku Maousama 31 18.05.2018 Hataraku Maousama 30 22.01.2018 Hataraku Maousama 29 20.10.2017 Hataraku Maousama 28 10.09.2017 Hataraku Maousama 27 5.08.2017 Hataraku Maousama 26 5.08.2017 Hataraku Maousama 25 25.05.2017 Hataraku Maousama 24 VN Blueship 25.04.2017 Hataraku Maousama 23 VN Blueship 25.04.2017 Hataraku Maousama 22 25.02.2017 Hataraku Maousama 21 25.02.2017 Hataraku Maousama 20 10.10.2016 Hataraku Maousama 19 10.10.2016 Hataraku Maousama 18 10.10.2016 Hataraku Maousama 17 10.10.2016 Hataraku Maousama 16 10.10.2016 Hataraku Maousama 15 17.05.2015 Hataraku Maousama 14 17.05.2015 Hataraku Maousama 13 17.05.2015 Hataraku Maousama 12 17.05.2015 Hataraku Maousama 11 17.05.2015 Hataraku Maousama 10 17.05.2015 Hataraku Maousama 9 17.05.2015 Hataraku Maousama 8 17.05.2015 Hataraku Maousama 7 17.05.2015 Hataraku Maousama 6 17.05.2015 Hataraku Maousama 5 17.05.2015 Hataraku Maousama 4 17.05.2015 Hataraku Maousama 3 17.05.2015 Hataraku Maousama 2 17.05.2015 Hataraku Maousama 1 17.05.2015