Hatsukoi Limited

Tên khác: Hatsukoi Gentei

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 34.7 - Đang tiến hànhHãy bước vào để khám phá những câu chuyện tình cảm học đường, đầy lãng mạn …


Hatsukoi Limited manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hatsukoi Limited 34.7 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 34.6 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 34.5 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 34 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 33 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 32 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 31 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 30 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 29 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 28 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 27 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 26 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 25 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 24 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 23 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 22 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 21 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 20 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 19 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 18 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 17 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 16 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 15 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 14 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 13 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 12 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 11 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 10 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 9 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 8 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 7 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 6 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 5 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 4 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 3 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 2 Deadlock Group 17.08.2014 Hatsukoi Limited 1 Deadlock Group 17.08.2014