Hatsukoi Zombie

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Gender Bender , Romance , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 103 - Đang tiến hànhTarou Kurume là 1 tràng trai không hứng thú với tình yêu tình báo gì ngày người bạn thủa nhỏ của cậu . 1 ngày cậu gặp 1 tai nạn khiến cậu bất tỉnh nhân sự và khi tỉnh dậy, 1 cô gái đang bay lơ lửng trên đầu cậu.
Chuyện gì đã xảy ra với Tarou, cô gái đó là ai, vâng đọc thì biết :vTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hatsukoi Zombie 103 21.11.2018 Hatsukoi Zombie 102 21.11.2018 Hatsukoi Zombie 101 14.11.2018 Hatsukoi Zombie 100 14.11.2018 Hatsukoi Zombie 99 14.11.2018 Hatsukoi Zombie 98 14.11.2018 Hatsukoi Zombie 97 14.11.2018 Hatsukoi Zombie 96 4.09.2018 Hatsukoi Zombie 95 4.09.2018 Hatsukoi Zombie 94 4.09.2018 Hatsukoi Zombie 93 4.08.2018 Hatsukoi Zombie 92 16.05.2018 Hatsukoi Zombie 91 16.05.2018 Hatsukoi Zombie 90 16.05.2018 Hatsukoi Zombie 89 16.05.2018 Hatsukoi Zombie 88 16.05.2018 Hatsukoi Zombie 87 16.05.2018 Hatsukoi Zombie 86 16.05.2018 Hatsukoi Zombie 85 16.05.2018 Hatsukoi Zombie 84 16.05.2018 Hatsukoi Zombie 83 16.05.2018 Hatsukoi Zombie 82 blogtruyen.com 24.08.2017 Hatsukoi Zombie 81 blogtruyen.com 4.08.2017 Hatsukoi Zombie 80 26.07.2017 Hatsukoi Zombie 79 24.06.2017 Hatsukoi Zombie 78 24.06.2017 Hatsukoi Zombie 77 24.06.2017 Hatsukoi Zombie 76 24.06.2017 Hatsukoi Zombie 75 7.05.2017 Hatsukoi Zombie 74 21.04.2017 Hatsukoi Zombie 73 15.04.2017 Hatsukoi Zombie 72 6.04.2017 Hatsukoi Zombie 71 31.03.2017 Hatsukoi Zombie 70 28.03.2017 Hatsukoi Zombie 69 28.03.2017 Hatsukoi Zombie 68 28.03.2017 Hatsukoi Zombie 67 28.03.2017 Hatsukoi Zombie 66 25.03.2017 Hatsukoi Zombie 65 28.02.2017 Hatsukoi Zombie 64 28.02.2017 Hatsukoi Zombie 63 28.02.2017 Hatsukoi Zombie 62 27.02.2017 Hatsukoi Zombie 61 27.02.2017 Hatsukoi Zombie 60 27.02.2017 Hatsukoi Zombie 59 25.02.2017 Hatsukoi Zombie 58 25.02.2017 Hatsukoi Zombie 57 24.02.2017 Hatsukoi Zombie 56 24.02.2017 Hatsukoi Zombie 55 23.02.2017 Hatsukoi Zombie 54 22.02.2017 Hatsukoi Zombie 53 21.02.2017 Hatsukoi Zombie 52 20.02.2017 Hatsukoi Zombie 51 20.02.2017 Hatsukoi Zombie 50 20.02.2017 Hatsukoi Zombie 49 20.02.2017 Hatsukoi Zombie 48 19.02.2017 Hatsukoi Zombie 47 19.02.2017 Hatsukoi Zombie 46 18.02.2017 Hatsukoi Zombie 45.5 18.02.2017 Hatsukoi Zombie 45 18.02.2017 Hatsukoi Zombie 44 17.02.2017 Hatsukoi Zombie 43 17.02.2017 Hatsukoi Zombie 42 17.02.2017 Hatsukoi Zombie 41 17.02.2017 Hatsukoi Zombie 40 truyenv1.com 16.02.2017 Hatsukoi Zombie 39 15.02.2017 Hatsukoi Zombie 38 14.02.2017 Hatsukoi Zombie 37 14.02.2017 Hatsukoi Zombie 36 13.02.2017 Hatsukoi Zombie 35 12.02.2017 Hatsukoi Zombie 34 12.02.2017 Hatsukoi Zombie 33 12.02.2017 Hatsukoi Zombie 32 Orange 23.10.2016 Hatsukoi Zombie 31 Orange 6.10.2016 Hatsukoi Zombie 30 Orange 29.09.2016 Hatsukoi Zombie 29 Orange 29.09.2016 Hatsukoi Zombie 28 Orange 16.09.2016 Hatsukoi Zombie 27 Orange 16.09.2016 Hatsukoi Zombie 26 Orange 20.08.2016 Hatsukoi Zombie 25 Orange 7.08.2016 Hatsukoi Zombie 24 Orange 7.08.2016 Hatsukoi Zombie 23 Orange 7.08.2016 Hatsukoi Zombie 22 Orange 7.08.2016 Hatsukoi Zombie 21 Orange 24.07.2016 Hatsukoi Zombie 20 Orange 24.07.2016 Hatsukoi Zombie 19 Orange 24.07.2016 Hatsukoi Zombie 18 Orange 15.07.2016 Hatsukoi Zombie 17 Orange 8.07.2016 Hatsukoi Zombie 16 Orange 8.07.2016 Hatsukoi Zombie 15 Orange 27.06.2016 Hatsukoi Zombie 14 Ai Scans 9.06.2016 Hatsukoi Zombie 13 Ai Scans 19.05.2016 Hatsukoi Zombie 12 Orange 16.05.2016 Hatsukoi Zombie 11 Orange 22.04.2016 Hatsukoi Zombie 10 Orange 10.04.2016 Hatsukoi Zombie 9 Orange 10.04.2016 Hatsukoi Zombie 8 Orange 24.03.2016 Hatsukoi Zombie 7 Orange 19.03.2016 Hatsukoi Zombie 6 Orange 14.03.2016 Hatsukoi Zombie 5 Orange 5.03.2016 Hatsukoi Zombie 4 Orange 5.03.2016 Hatsukoi Zombie 3 Orange 5.03.2016 Hatsukoi Zombie 2 Orange 19.02.2016 Hatsukoi Zombie 1 Orange 17.02.2016