Hậu dấu ấn rồng thiêng

Tên khác: Beet the Vandel Buster

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comic , Horror , Psychological .

Chương mới nhất: 38 - Đang tiến hànhCâu truyện kể về thời kì đen tối dưới sự cai trị của ma quỷ, Vandel( tạm dịch là Hiệp sĩ ) là người có thể chống lại quái vật. Busters Vandel là một nhóm của những người săn tìm những ma quỷ và trong số đó nhóm Zenon dược biết đến là busters mạnh nhất. Cậu bé Beet có giấc mơ gia nhập nhóm Zenon. Tuy nhiên vào một ngày định mệnh nhóm Busters Vandel bị đánh bại bởi quỷ Berut. Năm busters hi sinh cuộc sống của họ để tạo nên sức mạnh cho năm vũ khí rồi chao nó lại cho Beet. Nhiều năm trôi qua, chú bé Beet bắt đầu cuộc phưu lưu của mình để thực hiện ý muốn của nhóm Zenon. Chấm dứt thời kỳ đen tối….Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hậu dấu ấn rồng thiêng 38 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 37 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 36 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 35 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 34 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 33 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 32 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 31 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 30 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 29 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 28 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 27 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 26 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 25 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 24 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 23 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 22 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 21 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 20 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 19 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 18 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 17 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 16 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 15 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 14 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 13 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 12 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 11 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 10 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 9 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 8 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 7 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 6 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 5 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 4 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 3 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 2 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014 Hậu dấu ấn rồng thiêng 1 gohan3883.blogspot.com 17.12.2014