loading...

Hayate no Gotoku!

Tên khác: Chàng Quản Gia, Hayate the Combat Butler

Tác giả: .

Thể loại: Action , Anime , Comedy , Romance , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 538 - Đang tiến hànhLúc đầu, luật lệ để được tài sản nhà Sanzenin do ông Mikado Sanzenin đặt ra là [Ai đánh bại được quản gia nhà Sanzenin (và là con nợ nhà Sanzenin. Đó chính là Hayate Ayasaki) hoặc làm Nagi khóc, thì sẽ đạt được toàn bộ tài sản nhà Sanzenin]. Sau đó, ông Sanzenin cảm thấy điều luật đó quá khó, vì “Con nợ” nhà Sanzenin quá vip, nên sửa đổi lại là [Ai cướp được viên đá trong vòng 24h hoặc phá hủy viên Ougyoku, thì sẽ đạt được toàn bộ tài sản nhà Sanzenin]. Cũng chính vì điều luật do ông Mikado đặt ra, nên người tình cũ của Hayate là Athena Tennousu tìm cách đoạt lấy; nhà cô nàng này cũng giàu bằng nhà Sanzenin, còn muốn lấy viên đá vào mục đích gì thì vẫn là “dấu chấm hỏi”. Nhưng vì tình cũ khó phai nên không biết phải làm sao. Giờ đây, cô nàng sẽ làm gì với mối tình cũ đây? Cuộc chiến âm thầm lặng lẽ, hay cướp giật viên đá đó, hoặc trở về những kỉ niệm khi xưa, bên trong lâu đài ở thế giới khác với thế giới loài người?


Hayate no Gotoku! manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hayate no Gotoku! 538 3.03.2017 Hayate no Gotoku! 537 27.01.2017 Hayate no Gotoku! 536 21.01.2017 Hayate no Gotoku! 535 29.11.2016 Hayate no Gotoku! 534 22.11.2016 Hayate no Gotoku! 533 22.11.2016 Hayate no Gotoku! 532 30.09.2016 Hayate no Gotoku! 531 22.08.2016 Hayate no Gotoku! 530 24.07.2016 Hayate no Gotoku! 530 22.08.2016 Hayate no Gotoku! 529 13.07.2016 Hayate no Gotoku! 528 Radical Dreamers Translation 15.06.2016 Hayate no Gotoku! 527 Radical Dreamers Translation 15.06.2016 Hayate no Gotoku! 526 Radical Dreamers Translation 2.05.2016 Hayate no Gotoku! 525 Radical Dreamers Translation 11.04.2016 Hayate no Gotoku! 524 Radical Dreamers Translation 5.04.2016 Hayate no Gotoku! 524 Radical Dreamers Translation 11.04.2016 Hayate no Gotoku! 523 Radical Dreamers Translation 5.04.2016 Hayate no Gotoku! 522 Radical Dreamers Translation 5.04.2016 Hayate no Gotoku! 521 Radical Dreamers Translation 5.04.2016 Hayate no Gotoku! 520 Radical Dreamers Translation 5.04.2016 Hayate no Gotoku! 519 Radical Dreamers Translation 5.04.2016 Hayate no Gotoku! 518 24.03.2016 Hayate no Gotoku! 517 24.03.2016 Hayate no Gotoku! 516 Radical Dreamers Translation 31.01.2016 Hayate no Gotoku! 515 Radical Dreamers Translation 31.01.2016 Hayate no Gotoku! 514 Radical Dreamers Translation 31.01.2016 Hayate no Gotoku! 513 Radical Dreamers Translation 31.01.2016 Hayate no Gotoku! 512 Radical Dreamers Translation 31.01.2016 Hayate no Gotoku! 511 Radical Dreamers Translation 31.01.2016 Hayate no Gotoku! 510 Radical Dreamers Translation 31.01.2016 Hayate no Gotoku! 509 Radical Dreamers Translation 31.01.2016 Hayate no Gotoku! 508 Radical Dreamers Translation 31.01.2016 Hayate no Gotoku! 499 BHH_FC 27.11.2015 Hayate no Gotoku! 498 BHH_FC 27.11.2015 Hayate no Gotoku! 497 BHH_FC 27.11.2015 Hayate no Gotoku! 496 BHH_FC 26.11.2015 Hayate no Gotoku! 495 BHH_FC 25.11.2015 Hayate no Gotoku! 494 BHH_FC 24.11.2015 Hayate no Gotoku! 493 BHH_FC 23.11.2015 Hayate no Gotoku! 492 BHH_FC 22.11.2015 Hayate no Gotoku! 491 Radical Dreamers Translation 20.11.2015 Hayate no Gotoku! 490 Radical Dreamers Translation 20.11.2015 Hayate no Gotoku! 489 Radical Dreamers Translation 23.06.2015 Hayate no Gotoku! 488 Radical Dreamers Translation 15.06.2015 Hayate no Gotoku! 487 Radical Dreamers Translation 15.06.2015 Hayate no Gotoku! 486 Radical Dreamers Translation 15.06.2015 Hayate no Gotoku! 485 Radical Dreamers Translation 29.04.2015 Hayate no Gotoku! 484 Radical Dreamers Translation 15.04.2015 Hayate no Gotoku! 483 Radical Dreamers Translation 8.04.2015 Hayate no Gotoku! 483 Radical Dreamers Translation 9.04.2015 Hayate no Gotoku! 482 Radical Dreamers Translation 8.04.2015 Hayate no Gotoku! 482 Radical Dreamers Translation 9.04.2015 Hayate no Gotoku! 481 Radical Dreamers Translation 3.03.2015 Hayate no Gotoku! 480 Radical Dreamers Translation 3.03.2015 Hayate no Gotoku! 479 Radical Dreamers Translation 14.02.2015 Hayate no Gotoku! 478 Radical Dreamers Translation 9.02.2015 Hayate no Gotoku! 477 Radical Dreamers Translation 2.01.2015 Hayate no Gotoku! 476 Radical Dreamers Translation 29.12.2014 Hayate no Gotoku! 475 Radical Dreamers Translation 29.12.2014 Hayate no Gotoku! 474 Radical Dreamers Translation 29.11.2014 Hayate no Gotoku! 473 Radical Dreamers Translation 29.11.2014 Hayate no Gotoku! 472 Radical Dreamers Translation 2.12.2014 Hayate no Gotoku! 471 Radical Dreamers Translation 6.11.2014 Hayate no Gotoku! 470 Radical Dreamers Translation 1.11.2014 Hayate no Gotoku! 469 Radical Dreamers Translation 17.10.2014 Hayate no Gotoku! 468 Radical Dreamers Translation 10.10.2014 Hayate no Gotoku! 467 Radical Dreamers Translation 3.10.2014 Hayate no Gotoku! 466 Radical Dreamers Translation 27.09.2014 Hayate no Gotoku! 465 Radical Dreamers Translation 17.09.2014 Hayate no Gotoku! 464 Radical Dreamers Translation 11.09.2014 Hayate no Gotoku! 463 Radical Dreamers Translation 4.09.2014 Hayate no Gotoku! 462 Radical Dreamers Translation 28.08.2014 Hayate no Gotoku! 461 Radical Dreamers Translation 19.08.2014 Hayate no Gotoku! 460 Radical Dreamers Translation 5.08.2014 Hayate no Gotoku! 459 Radical Dreamers Translation 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 458 Radical Dreamers Translation 22.07.2014 Hayate no Gotoku! 457 Radical Dreamers Translation 11.07.2014 Hayate no Gotoku! 456 Radical Dreamers Translation 11.07.2014 Hayate no Gotoku! 455 Radical Dreamers Translation 11.07.2014 Hayate no Gotoku! 454 Radical Dreamers Translation 11.07.2014 Hayate no Gotoku! 453 Radical Dreamers Translation 11.07.2014 Hayate no Gotoku! 452 Radical Dreamers Translation 4.06.2014 Hayate no Gotoku! 451 Radical Dreamers Translation 28.05.2014 Hayate no Gotoku! 450 Radical Dreamers Translation 21.05.2014 Hayate no Gotoku! 449 Radical Dreamers Translation 14.05.2014 Hayate no Gotoku! 448 Radical Dreamers Translation 29.04.2014 Hayate no Gotoku! 447 Radical Dreamers Translation 21.04.2014 Hayate no Gotoku! 446.5 Radical Dreamers Translation 19.04.2014 Hayate no Gotoku! 446 Radical Dreamers Translation 7.04.2014 Hayate no Gotoku! 445 Radical Dreamers Translation 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 444 Radical Dreamers Translation 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 443 Radical Dreamers Translation 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 442 Radical Dreamers Translation 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 441 Radical Dreamers Translation 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 440 Radical Dreamers Translation 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 439 Radical Dreamers Translation 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 438 Radical Dreamers Translation 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 437 Radical Dreamers Translation 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 436 Radical Dreamers Translation 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 435 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 434 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 433 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 432 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 431 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 430 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 429 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 428 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 427 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 426 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 425 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 424 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 423 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 422 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 421 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 420 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 419 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 418 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 417 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 416 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 415 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 414 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 413 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 412 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 411 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 410 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 409 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 408 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 407 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 406 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 405 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 404 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 403 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 402 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 401 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 400 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 399 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 398 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 397 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 396 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 395 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 394 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 393 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 392 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 391 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 390 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 389 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 388 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 387 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 386 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 385 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 384 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 383 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 382 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 381 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 380 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 379 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 378 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 377 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 376 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 375 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 374 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 373 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 372 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 371 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 370 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 369 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 368 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 367 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 366 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 365 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 364 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 363 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 362 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 361 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 360 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 359 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 358 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 357 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 356 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 355 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 354 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 353 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 352 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 351 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 350 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 349 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 348 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 347 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 346 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 345 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 344 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 343 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 342 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 341 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 340 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 339 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 338 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 337 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 336 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 335 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 334 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 333 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 332 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 331 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 330 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 329 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 328 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 327 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 326 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 325 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 324 Royal Garden 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 323 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 322 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 321 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 320 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 319 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 318 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 317 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 316 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 315 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 314 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 313 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 312 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 311 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 310 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 309 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 308 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 307 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 306 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 305 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 304 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 303 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 302 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 301 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 300 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 299 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 298 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 297 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 296 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 295 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 294 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 293 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 292 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 291 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 290 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 289 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 288 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 287 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 286 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 285 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 284 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 283 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 282 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 281 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 280 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 279 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 278 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 277 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 276 [C]hán 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 275 japanese.com 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 274 japanese.com 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 273 japanese.com 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 272 japanese.com 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 271 japanese.com 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 270 japanese.com 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 269 japanese.com 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 268 japanese.com 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 267 japanese.com 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 266 japanese.com 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 265 japanese.com 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 264 japanese.com 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 263 japanese.com 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 262 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 261 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 260 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 259 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 258 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 257 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 256 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 255 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 254 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 253 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 252 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 251 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 250 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 249 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 248 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 247 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 246 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 245 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 244 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 243 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 242 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 241 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 240 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 239 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 238 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 237 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 236 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 235 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 234 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 233 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 232 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 231 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 230 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 229 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 228 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 227 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 226 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 225 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 224 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 223 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 222 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 221 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 220 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 219 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 218 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 217 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 216 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 215 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 214 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 213 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 212 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 211 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 210 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 209 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 208 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 207 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 206 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 205 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 204 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 203 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 202 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 201 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 200 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 199 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 198 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 197 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 196 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 195 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 194 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 193 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 192 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 191 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 190 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 189 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 188 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 187 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 186 truongton.net 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 185 japanese.com 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 184 japanese.com 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 183 japanese.com 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 182 japanese.com 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 181 japanese.com 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 180 japanese.com 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 179 japanese.com 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 178 japanese.com 17.08.2014 Hayate no Gotoku! 151 Radical Dreamers Translation 31.10.2014 Hayate no Gotoku! 150 Radical Dreamers Translation 30.10.2014 Hayate no Gotoku! 149 Radical Dreamers Translation 28.10.2014 Hayate no Gotoku! 148 Radical Dreamers Translation 21.09.2014 Hayate no Gotoku! 147 Radical Dreamers Translation 21.09.2014 Hayate no Gotoku! 146 Radical Dreamers Translation 21.09.2014 Hayate no Gotoku! 145 Radical Dreamers Translation 25.08.2014 Hayate no Gotoku! 144 Radical Dreamers Translation 25.08.2014 Hayate no Gotoku! 143 Radical Dreamers Translation 10.08.2014 Hayate no Gotoku! 142 Radical Dreamers Translation 10.08.2014 Hayate no Gotoku! 141 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 140 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 139 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 138 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 137 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 136 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 135 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 134 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 133 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 132 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 131 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 130 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 129 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 128 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 127 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 126 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 125 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 124 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 123 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 122 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 121 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 120 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 119 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 118 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 117 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 116 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 115 Radical Dreamers Translation 1.08.2014 Hayate no Gotoku! 112 Kennyx.x 31.07.2014 Hayate no Gotoku! 111 Kennyx.x 31.07.2014 Hayate no Gotoku! 110 Kennyx.x 31.07.2014 Hayate no Gotoku! 109 Kennyx.x 31.07.2014 Hayate no Gotoku! 108 Kennyx.x 31.07.2014 Hayate no Gotoku! 107 Kennyx.x 31.07.2014 Hayate no Gotoku! 106 Kennyx.x 31.07.2014 Hayate no Gotoku! 105 Kennyx.x 31.07.2014 Hayate no Gotoku! 104 Kennyx.x 31.07.2014 Hayate no Gotoku! 103 Kennyx.x 31.07.2014 Hayate no Gotoku! 102 Kennyx.x 31.07.2014 Hayate no Gotoku! 101 Kennyx.x 31.07.2014 Hayate no Gotoku! 100 Kennyx.x 31.07.2014 Hayate no Gotoku! 99 Kennyx.x 31.07.2014 Hayate no Gotoku! 98 Kennyx.x 31.07.2014 Hayate no Gotoku! 97 Kennyx.x 31.07.2014 Hayate no Gotoku! 96.5 Kennyx.x 31.07.2014 Hayate no Gotoku! 96 Kennyx.x 31.07.2014 Hayate no Gotoku! 95 Kennyx.x 31.07.2014 Hayate no Gotoku! 94 Kennyx.x 31.07.2014 Hayate no Gotoku! 93 Kennyx.x 31.07.2014 Hayate no Gotoku! 92 Kennyx.x 31.07.2014 Hayate no Gotoku! 91 Kennyx.x 31.07.2014 Hayate no Gotoku! 90 Kennyx.x 31.07.2014 Hayate no Gotoku! 89 Kennyx.x 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 88 Kennyx.x 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 87 Kennyx.x 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 86 Kennyx.x 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 85 Kennyx.x 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 84 Kennyx.x 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 83 Kennyx.x 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 82 Kennyx.x 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 81 Kennyx.x 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 80 Kennyx.x 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 79 Kennyx.x 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 78 Kennyx.x 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 77 Kennyx.x 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 76 Kennyx.x 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 75 Kennyx.x 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 74 Kennyx.x 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 73 Kennyx.x 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 72 Kennyx.x 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 71 Kennyx.x 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 70 Kennyx.x 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 69 Kennyx.x 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 68 Kennyx.x 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 67 [Mangaka]FC 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 66 [Mangaka]FC 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 65 [Mangaka]FC 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 64 [Mangaka]FC 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 63 [Mangaka]FC 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 62 [Mangaka]FC 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 61 [Mangaka]FC 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 60 Ichimayu Fans 30.07.2014 Hayate no Gotoku! 59 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 58 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 57 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 56 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 55 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 54 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 53 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 52 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 51 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 50 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 49 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 48 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 47 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 46 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 45 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 44 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 43 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 42 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 41.5 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 41 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 40 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 39 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 38 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 37 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 36 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 35 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 34 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 33 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 32 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 31 Ichimayu Fans 29.07.2014 Hayate no Gotoku! 30 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 29 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 28 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 27 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 26 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 25 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 24 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 23 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 22 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 21 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 20 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 19 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 18 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 17 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 16 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 15 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 14 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 13 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 12 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 11 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 10 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 9 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 8 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 7 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 6 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 5 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 4 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 3 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 2 Leaves 28.07.2014 Hayate no Gotoku! 1 Leaves 28.07.2014