Hayate no Gotoku!

Tên khác: Chàng Quản Gia, Hayate the Combat Butler

Tác giả: .

Thể loại: Action , Anime , Comedy , Harem , Romance , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 447 - Đang tiến hànhLúc đầu, luật lệ để được tài sản nhà Sanzenin do ông Mikado Sanzenin đặt ra là [Ai đánh bại được quản gia nhà Sanzenin (và là con nợ nhà Sanzenin. Đó chính là Hayate Ayasaki) hoặc làm Nagi khóc, thì sẽ đạt được toàn bộ tài sản nhà Sanzenin]. Sau đó, ông Sanzenin cảm thấy điều luật đó quá khó, vì “Con nợ” nhà Sanzenin quá vip, nên sửa đổi lại là [Ai cướp được viên đá trong vòng 24h hoặc phá hủy viên Ougyoku, thì sẽ đạt được toàn bộ tài sản nhà Sanzenin]. Cũng chính vì điều luật do ông Mikado đặt ra, nên người tình cũ của Hayate là Athena Tennousu tìm cách đoạt lấy; nhà cô nàng này cũng giàu bằng nhà Sanzenin, còn muốn lấy viên đá vào mục đích gì thì vẫn là “dấu chấm hỏi”. Nhưng vì tình cũ khó phai nên không biết phải làm sao. Giờ đây, cô nàng sẽ làm gì với mối tình cũ đây? Cuộc chiến âm thầm lặng lẽ, hay cướp giật viên đá đó, hoặc trở về những kỉ niệm khi xưa, bên trong lâu đài ở thế giới khác với thế giới loài người?


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hayate no Gotoku! 447 Radical Dreamers Translation 21.04.2014 Hayate no Gotoku! 446.5 Radical Dreamers Translation 19.04.2014 Hayate no Gotoku! 446 Radical Dreamers Translation 7.04.2014 Hayate no Gotoku! 445 Radical Dreamers Translation 29.03.2014 Hayate no Gotoku! 444 Radical Dreamers Translation 20.03.2014 Hayate no Gotoku! 443 Radical Dreamers Translation 11.03.2014 Hayate no Gotoku! 442 Radical Dreamers Translation 4.03.2014 Hayate no Gotoku! 441 Radical Dreamers Translation 27.02.2014 Hayate no Gotoku! 440 Radical Dreamers Translation 18.02.2014 Hayate no Gotoku! 439 Radical Dreamers Translation 5.02.2014 Hayate no Gotoku! 438 Radical Dreamers Translation 30.01.2014 Hayate no Gotoku! 437 Radical Dreamers Translation 19.01.2014 Hayate no Gotoku! 436 Radical Dreamers Translation 19.01.2014 Hayate no Gotoku! 435 Radical Dreamers Translation 4.01.2014 Hayate no Gotoku! 434 Radical Dreamers Translation 4.01.2014 Hayate no Gotoku! 433 Radical Dreamers Translation 8.12.2013 Hayate no Gotoku! 432 Radical Dreamers Translation 3.12.2013 Hayate no Gotoku! 431 Radical Dreamers Translation 24.11.2013 Hayate no Gotoku! 430 Radical Dreamers Translation 21.11.2013 Hayate no Gotoku! 429 Radical Dreamers Translation 15.11.2013 Hayate no Gotoku! 428 Radical Dreamers Translation 5.11.2013 Hayate no Gotoku! 427 Radical Dreamers Translation 27.10.2013 Hayate no Gotoku! 426 Radical Dreamers Translation 20.10.2013 Hayate no Gotoku! 425 Radical Dreamers Translation 18.10.2013 Hayate no Gotoku! 424 Radical Dreamers Translation 18.10.2013 Hayate no Gotoku! 423 Royal Garden 18.10.2013 Hayate no Gotoku! 421 Radical Dreamers Translation 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 420 Radical Dreamers Translation 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 419 Radical Dreamers Translation 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 418 Radical Dreamers Translation 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 417 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 416 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 415 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 414 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 413 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 412 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 411 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 410 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 409 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 408 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 407 Radical Dreamers Translation 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 406 Radical Dreamers Translation 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 405 Radical Dreamers Translation 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 404 Radical Dreamers Translation 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 403 Radical Dreamers Translation 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 402 Radical Dreamers Translation 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 401 Radical Dreamers Translation 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 400 Wind Field 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 399 Wind Field 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 398 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 397 Wind Field 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 396 Wind Field 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 395 Wind Field 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 394 Wind Field 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 393 Wind Field 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 392 Wind Field 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 391 Kennyx.x 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 390 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 389 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 388 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 387 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 386 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 385 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 384 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 383 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 382 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 381 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 380 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 379 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 378 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 377 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 376 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 375 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 374 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 373 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 372 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 371 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 370 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 369 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 368 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 367 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 366 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 365 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 364 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 363 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 362 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 361 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 360 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 359 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 358 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 357 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 356 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 355 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 354 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 353 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 352 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 351 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 350 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 349 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 348 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 347 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 346 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 345 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 344 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 343 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 342 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 341 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 340 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 339 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 338 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 337 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 336 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 335 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 334 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 333 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 332 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 331 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 330 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 329 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 328 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 327 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 326 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 325 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 324 Royal Garden 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 323 DK thias 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 322 DK thias 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 321 DK thias 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 320 DK thias 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 319 DK thias 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 318 DK thias 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 317 DK thias 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 316 DK thias 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 315 DK thias 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 314 DK thias 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 313 DK thias 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 312 DK thias 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 311 thienduongmanga.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 310 thienduongmanga.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 309 thienduongmanga.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 308 thienduongmanga.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 307 thienduongmanga.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 306 thienduongmanga.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 305 thienduongmanga.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 304 [C]hán 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 303 [C]hán 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 302 [C]hán 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 301 Ichimayu Fans 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 300 Ichimayu Fans 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 299 Ichimayu Fans 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 298 Ichimayu Fans 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 297 Ichimayu Fans 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 296 Ichimayu Fans 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 295 Ichimayu Fans 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 294 Ichimayu Fans 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 293 [C]hán 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 292 [C]hán 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 291 [C]hán 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 290 [C]hán 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 289 [C]hán 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 288 [C]hán 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 287 [C]hán 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 286.5 [C]hán 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 286 [C]hán 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 285 [C]hán 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 284 [C]hán 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 283 [C]hán 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 282 [C]hán 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 281 [C]hán 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 280 [C]hán 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 279 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 278 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 277 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 276 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 275 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 274 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 273 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 272 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 271 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 270 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 269 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 268 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 267 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 266 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 265 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 264 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 263 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 262 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 261 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 260 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 259 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 258 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 257 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 256 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 255 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 254 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 253 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 252 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 251 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 250 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 249 japanese.com 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 248 vnsharing.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 247 vnsharing.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 246 vnsharing.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 245 vnsharing.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 244 vnsharing.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 243 vnsharing.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 242 vnsharing.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 241 vnsharing.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 240 vnsharing.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 239 vnsharing.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 238 vnsharing.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 237 vnsharing.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 236 vnsharing.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 235 vnsharing.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 234 vnsharing.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 233 vnsharing.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 232 vnsharing.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 231 vnsharing.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 230 vnsharing.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 229 vnsharing.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 220 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 219 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 218 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 217 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 216 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 215 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 214 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 213 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 212 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 211 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 210 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 208 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 207 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 206 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 205 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 204 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 203 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 200 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 199 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 198 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 197 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 196 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 195 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 194 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 193 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 191 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 190 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 189 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 188 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 187 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 186 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 185 truongton.net 17.09.2013 Hayate no Gotoku! 114 Radical Dreamers Translation 31.12.2013 Hayate no Gotoku! 113 Radical Dreamers Translation 26.12.2013